39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Analiza konkurencji

A

nalitycy RR Consulting na bieżąco gromadzą i aktualizują dane dotyczace wskaźników i sytuacji biznesowej na rynku gruzinskim. Dzięki temu nasi klienci otrzymują rzetelne informacje będące podstawą do optymalnych decyzji gospodarczych. Dane te pozwalają również na lepsze dostosowanie oferty do rynku i reakcje na posunięcia konkurentów. Nasze działania zapewniają bezpieczeństwo i minimalizacje ryzyk przedsiębiorstw.
Podstawowym postulatem jakim się kierujemy w działaniach jest maksymalizacja zwrotu z realizowanej przez klienta inwestycji wedle założonych celów.

Analizy RR Consulting pozwolą ocenic pozycje Państwa firmy na rynku gruzińskim (mocne i słabe strony), jednocześnie wskazując potencjał i przewagi wobec konkurentów już operujących na rynku. Konsultanci RR Consulting pomogą określic, wdrożyć i rozwijac strategie dla Państwa przedsiębiorstwa w ustalonym horyzoncie czasowym.

Usługi RR Consulting w zakresie analizy konkurencji

BENCHMARKING
Porównujemy ofertę i pozycję rynkową klienta z ofertą i pozycją jego rywali oraz oceniamy przewagi konkurencyjne i słabości klienta za pomocą specjalnie opracowanej metodologii. Nasza koncepcja benchmarkingu pomaga w analizie procesów i wskaźników efektywności w porównaniu z najlepszymi firmami sektora oraz najlepszymi praktykami z innych branż.
BADANIE KLIMATU INWESTYCYJNEGO I ATRAKCYJNOŚCI BIZNESOWEJ
Wspieramy klientów w zakresie ustalania sposobów działania konkurentów w Gruzji i Polsce, sprawdzamy ich metody dostosowania się do lokalnej kultury biznesowej, identyfikujemy nisze, które postanowili zagospodarować rywale oraz badamy zróżnicowanie ich oferty w damym kraju. Nasze analizy odpowiadają na konkretne pytania klienta dotyczące określonej gałęzi gospodarki lub innych graczy rynkowych w danym sektorze. Badania międzynarodowego otoczenia konkurencyjnego są źródłem informacji dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie kilku krajów regionu i stanowią podstawę doradztwa strategicznego dla firm zainteresowanych gruntownym zrozumieniem krajobrazu konkurencyjnego w w Gruzji, jak I w całym regionie.
PRZECIWDZIAŁANIE ANALIZIE KONKURENCJI
Współpracujemy z klientem w celu minimalizacji zakresu, w jakim jego działalność może być przedmiotem analizy konkurencji prowadzonej przez rywali. Jako eksperci w tej dziedzinie wiemy, jak uchronić firmę klienta przed takimi działaniami ze strony innych wyspecjalizowanych firm. Weryfikujemy politykę informacyjną klienta, identyfikujemy potencjalne źródła niezamierzonych wycieków danych poufnych i wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa.
ANALIZA KONKURENCJI PRZED WEJŚCIEM NA RYNEK
Analizujemy otoczenie konkurencyjne w Gruzji i Polsce, aby ustalić, czy działalność w danym kraju jest opłacalna. Zadajemy fundamentalne pytanie: czy ten rynek oferuje możliwość zarobku? Ta usługa zapewnia szczegółowy przegląd głównych konkurentów klienta, ich cen, a także ocenę szans na osiągnięcie celów określonych przez klienta.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

RR Consulting prowadzi działalność w dwóch biurach w Tbilisi oraz we Wrocławiu.
Sprawdź więcej informacji klikając przycisk