39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

O NAS

  • RR Consulting
  • WYSOKA JAKOŚĆ OBSŁUGI
  • FILOZOFIA I WARTOŚCI
  • PROFESJONALIZM
  • ZESPÓŁ
  • BEZPIECZEŃSTWO
  • Polska
  • Gruzja
  • Azerbejdżan
  • Armenia
R&R Consulting
Firma z siedzibą w Tbilisi
Specjalizujemy się w usługach doradczych
N

Zobowiązujemy się do zapewnienia naszym klientom wzorcowej obsługi, najwyższej jakości usług, profesjonalizmu, terminowej dostawy oraz doskonałej komunikacji

asz główny cel to kompleksowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które pragną rozwinąć swoją działalność w Gruzji, bądź dla firm gruzińskich, które chcą zaistnieć w Polsce i Unii Europejskiej.  Wyszukujemy klientów, partnerów, czy inwestorów.  Nasza długoletnia obecność w Gruzji pozwoliła nam zbudować pozytywne relacje biznesowe oparte na zaufaniu, doświadczeniu i przyjaźni. Wspołpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi, jak i organizacjami pozarządowymi.

Promujemy również polskie przedsiębiorstwa w Gruzji, m.in. poprzez organizacje misji gospodarczych, konferencji i eventów. Bardzo zależy nam na budowaniu pozytywnego brandingu polskich produktów.

Nasz zespół to doświadczeni pracownicy w zakresie handlu międzynarodowego, obsługi prawnej i zarządzania projektami.

Zobowiązujemy się do zapewnienia naszym klientom wzorcowej obsługi, najwyższej jakości usług, profesjonalizmu, terminowej dostawy oraz doskonałej komunikacji

Zawsze odpowiadamy na kontakt ze strony naszych klientów w ciągu 24 godzin (w dni robocze)

Zapewniamy naszym klientom doskonałą komunikację zarówno przed rozpoczęciem współpracy, w trakcie tworzenia projektu, jak też na etapie realizacji usługi. Z naszymi klientami jesteśmy w stałym kontakcie i regularnie raportujemy o stanie prac

Dokładamy starań, by zawsze osiągać zakładane efekty oraz tworzyć wartość dodaną dla klientów. Jeśli czegoś nie wiemy, znajdujemy rozwiązanie

Szanujemy wszelkie przekazywane nam przez partnerów biznesowych informacje poufne – zarówno komercyjne, biznesowe, jak i prywatne

Naszym priorytetem jest dostarczanie klientom usług najwyższej jakości. Zadania realizujemy zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnymi, by nasi klienci byli pewni, że nasze usługi spełnią ich oczekiwania

Wciąż doskonalimy nasze metodologie, narzędzia i usługi. Ustawiczny rozwój gwarantuje wysoki standard naszych usług

Nasza filozofia ukierunkowana jest na:
Jak rozumiemy profesjonalizm w RR Consulting ?
Bezpieczeństwo klienta oraz jego inwestycji.
Profesjonalizm na rzecz świadczonych usług.
Gruntowną wiedzę i doświadczenie pracowników i partnerów firmy.
Doskonałą znajomość kultury biznesowej i klimatu inwestycyjnego w Gruzji oraz państwach, w których działanie podejmuje firma.
Wykorzystanie nowoczesnych platform informacyjnych i technologicznych usprawniających pracę i wpływających na jakość obsługi klienta.
Jak rozumiemy profesjonalizm w RR Consulting ?
1

Zajmujemy się tym, na czym się znamy i co robimy dobrze.

2

W naszych działaniach proponujemy rozwiązania najlepsze dla naszych klientów i partnerów. Nasze działania stoją zawsze w zgodzie z interesami osobistymi bądź biznesowymi klienta.

3

Kieruje nami zasada bezwzględnej lojalności. Dyskrecja oraz komfort współpracy związany z partnerskim dialogiem przekłada się na zaufanie klientów.

4

Powierzone nam zadania realizujemy z pełnym zaangażowaniem i pasją.

5

Stale informujemy i raportujemy klientom o postępach w sprawie.

W

ysoka, jakość świadczonych przez nasz zespół usług zapewniana jest dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników w zakresie handlu międzynarodowego, obsługi prawnej i zarządzania projektami.

Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, iż nasi klienci wysoko oceniają skuteczność, elastyczność, zaangażowanie, a w konsekwencji profesjonalizm naszego zespołu pozwalający budować długotrwałe relacje.

Z

apewnienie bezpieczeństwa obsługi jest jednym z podstawowych warunków, jakim należy sprostać, aby pozyskać zaufanie klienta. Elementem bezpośrednio wpływającym na bezpieczeństwo jest sposób przetwarzania danych i informacji pozyskanych od klienta. W przypadku RR Consulting postulat ten realizowany jest dzięki wewnętrznemu systemowi obiegu informacji CIS. Pozwala on na koordynowanie i obsługę wielu zleconych spraw przy jednoczesnym zabezpieczeniu informacji przed osobami nieuprawnionymi. 

Ze względu na konieczność obsługi spraw często poza główną siedzibą firmy stworzyliśmy system „mobilnych biur” umożliwiających naszym pracownikom dostęp do bazy danych, programów wiedzy z poziomu przeglądarki WWW w każdym miejscu w Polsce czy za granicą. RR Consulting korzysta z nowoczesnych systemów ochrony antywirusowej i oprogramowania zabezpieczającego.

Polska

Polska, od początku lat 90-tych była i jest stabilnie szybko rozwijającym się krajem . Dziś ma dobrze uzasadnioną pozycję makroekonomiczną. Polska również była jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, która pozostawała rezydentem kryzysów gospodarczych.

Polskie otoczenie biznesowe jest bardzo atrakcyjne. Można wymienić szereg wpływowych czynników.

Gospodarka Polski jest zróżnicowana. Stworzono wiele firm z sektora przemysłu, sektora usług i rolnictwa. Zawsze łatwo znaleźć partnerów do współpracy w przemyśle spożywczym oraz samochodowym, w budownictwie, lotnictwie, finansach, a także w innych branżach.

Polski naród jest pracowity i wykształcony. Polskich pracowników charakteryzuje ich profesjonalizm, zaangażowanie, ambicje, a także wyjątkowa inicjatywa i kreatywność. Ponadto, Polska jest 6-tym co do wielkości krajem w Unii Europejskiej, z prawie 40 mln mieszkańców, największą w Środkowej i Wschodniej Europie.

Polska dumnie reprezentuje stabilność makroekonomiczną. Ona była jednym z nielicznych krajów UE, który omijał recesji i pokazał wskaźniki wzrostu gospodarczego na plus. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, w roku 2010 tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyniósł 3,9%, co było jednym z najlepszych wyników w całej Europie. Należy podkreślić, że warunki finansów publicznych przekraczają środkowoeuropejskie.

Polska jest przykładem efektywnego zarządzania i transformacji. Wiele poważnych reform zostały przeprowadzone po komunizmie. Przez to zostały podniesione wiele czynników atrakcyjności biznesu, a także poprawiła się infrastruktura: drogi, koleje wraz z infrastrukturą energetyczną.

Po wejściu do UE w 2004 roku Polska stała także bramą dostępu do całego wspólnego rynku. Nie tylko prawie 40 mln osób, rynek UE obejmuje prawie 500 mln konsumentów. Dla Polski to może być tylko początkiem ekspansji działalności gospodarczej w całej Europie.

Konkurencyjna cena-to ogromna wartość dodana polskiego rynku i całej gospodarki. Polskie produkty i usługi są dobrze znane z wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie.

Według inwestycji zagranicznych, w latach 2003-2014 ilość projektów „Greenfield” wyniosła 3 379, na podstawie czego powstało 822 tys. nowych miejsc pracy.

Polska zajmuje 20 miejsce na świecie według PKB i są klasyfikowana przez Bank Światowy jako gospodarka o wysokim dochodzie. Największym elementem gospodarki jest sektor usług.

Gruzja

Od czasu uzyskania niepodległości w latach 1990-tych, Gruzja stała najbardziej udanym przykładem regionu odnośnie przeprowadzonych reform, wzmocnienia instytucji demokratycznych, rozwoju gospodarczego i zwiększenia świadomości społeczeństwa. Gruzja, z jej pro-Europejskim kierunkiem, prezentuje się jako ośrodek regionu do prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia atrakcyjnego międzynarodowego biznes środowiska.

Gruzja jest liderem liberalnych reform gospodarczych wśród krajów byłego związku radzieckiego. Oferuje korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co potwierdzają wysokie oceny w różnych międzynarodowych rankingach, jak, na przykład, w rankingu Doing Business. Bezkompromisowe reformy doprowadziły także do prawie całkowitej likwidacji drobnej korupcji w kraju.

Gruzja, położona na skrzyżowaniu Europy i Azji, jest najkrótszą trasą między tymi dwoma regionami. Atrakcyjność kraju zwiększa fakt powiązanie Gruzji z Europą, regionem Kaspijskim, Bliskim Wschodem, Azją Środkową i Wschodnią.

Gruzja to nie tylko rynek 4 mln mieszkańców a wrota prawie 900 mln ludzi do rynku, bez opłat celnych. Gruzja podpisała umowy o wolnym handlu z krajami WNP, w tym z Mołdawią, Ukrainą, Białorusią, Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Uzbekistanem i Turkmenistanem, a także ze swoimi sąsiadami Azerbejdżanem, Armenią i Turcją.

Ponadto, w 2014 roku została podpisana i ratyfikowana Umowę o Pogłębionej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA) z Unią Europejską. Od 2000 roku Gruzja jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO).

W lutym 2016 roku rozpoczęły się oficjalne negocjacje między Gruzją i Chinami odnośnie umowy o wolnym handlu. Biorąc pod uwagę znaczenie projektu „Nowy Jedwabny Szlak”, oczekuje się, że porozumienie między obiektami zostanie osiągnięte w najbliższym czasie.

Azerbejdżan

Azerbejdżan jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski w regionie Kaukazu Południowego.

Podstawą prawną polskiej polityki gospodarczej wobec Azerbejdżanu jest polsko-azerbejdżańska umowa międzyrządowa o współpracy gospodarczej z 2005 r. Na jej podstawie powołana została wspólna komisja gospodarcza, której posiedzenia odbywają się corocznie na przemian w Warszawie i w Baku.

Wyjątkowo szybka droga rozwoju Azerbajdżanu  od 2003 r., spowodowało  wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z zaleceniami Banku Światowego.

Np. w raporcie Doing Business Azerbejdżan zajmuje obecnie 57 miejsce na świecie. Szczególnie dobrze wypada w kategoriach ochrony praw inwestorów mniejszościowych (10 miejsce) rozpoczynania biznesu (18 miejsce) oraz rejestracji nieruchomości (21 miejsce).

Azerbejdżan słynny jest z dużego wydobycia ropy i gazu

Kraj jest jednym z najstarszych producentów ropy i gazu na świecie, jest ważnym dostawcą tych surowców z rejonu Morza Kaspijskiego, a w szczególności na rynki europejskie. I chociaż osiągnął on już wiele w tej dziedzinie, jego znaczenie jako dostawcy gazu ziemnego wzrośnie jeszcze bardziej w przyszłości, w ślad za zwiększeniem stopnia zagospodarowania pól wydobywczych i rozwoju infrastruktury eksportowej.

Poza tym kraj jest bardzo bogaty w surowce naturalne takie jak żelazo, miedź, złoto, rtęć, sól kamienna, marmur i wiele innych.

Podstawową gałęzią gospodarki Azerbejdżanu jest górnictwo ropy naftowej, eksploatowanej w rejonie Baku oraz z dna M. Kaspijskiego, dużą rolę odgrywa również gaz ziemny, wydobycie którego w roku 2017 sięgnęło 18,1 mld m3.

 

90% energii elektrycznej dostarczają elektrownie cieplne (największa w Əli Bayramlı — 1080 MW), elektrownie wodne na Kurze, Araksie i Tərtər.

 

Większość zakładów przemysłu przetwórczego skupia się w Baku (gł. rafineryjny, chemiczny, produkcja urządzeń dla górnictwa naftowego); inne ośrodki przemysłowe: Gandża (produkcja tlenku glinu, tkanin wełnianych), Sumgait (huty żelaza i aluminium).

Głównymi gałęziami przemysłu spożywczego jest winiarski, olejarski, herbaciany, rybny, przetwórstwo owoców i warzyw, rozwinięte rzemiosło (m.in. wyrób dywanów).

 

Pożyczki z Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego zostały przeznaczone na restrukturyzację sektora naftowego państwa. Kompania naftowa (SOCAR) zawarła 6 kontraktów z międzynarodowym konsorcjum (w skład wchodzą m.in. British Petroleum, Amoco, Łukoil, SOCAR) na eksploatację nowych złóż ropy naftowej.; ponad 40% zasobów występuje w sektorze Morza Kaspijskiego należącym do Azerbejdżanu.

Rolnictwo. Rolnictwo ma największe znaczenie w azerbejdżańskim eksporcie pozanaftowym.

Użytki rolne zajmują ok. 1/2 pow. (w tym grunty orne 18,4%, łąki i pastwiska 25,3%); nawadnia się ok. 90% areału upraw (gł. systemy nawadniające: Górnoszyrwański, Górnokarabaski, Samur-Abşeron; uprawia się gł. zboża (pszenica, kukurydza, ryż), z roślin przem. — bawełnę (Niz. Kurańska, dolina Araksu), tytoń (przedgórze Kaukazu) oraz herbatę (Niz. Lenkorańska);

 

Azerbejdżan jest ważnym producentem wczesnych warzyw i owoców (morele, brzoskwinie, orzechy, figi, granaty, migdały, cytrusy); rozwinięta uprawa winorośli; hodowla (gł. pasterska) owiec i kóz (łącznie ok. 7,5 mln sztuk) bydła (2,3 mln) oraz koni, wielbłądów i drobiu; duże znaczenie ma hodowla jedwabników oraz pszczelarstwo. Połowy ryb w M. Kaspijskim i w większych rzekach (gł. Kura, Araks, Alazani).

 

Transport i łączność. Za zalety kraju uważa jego wielkość, tranzytowe położenie – łączące Europę z Azją oraz występują tam liczne surowce mineralne. Długość linii kol. przekracza 2,9 tys. km, dróg kołowych — 28 tys. km;port mor. Baku (połączony promem kol. z Türkmenbaşy w Turkmenistanie) — największy nad M. Kaspijskim; sieć rurociągów naft. (Baku–Batumi, Əli Bayramlı–Baku) i gazociągów (Qaradağ–Ağstafa, z odgałęzieniami do Tbilisi i Erywania).

Międzynarodowy port lotn. w Baku obsługuje ruch pasażerski (4,8 mld pasażerów/km).

 

Handel zagraniczny. Eksport ropy naft. i gazu ziemnego, bawełny, maszyn, żywności; import maszyn i urządzeń, żywności, środków chemicznych. Główne partnerzy handlowe Włochy, Rosja, Czechy, Francja, Niemcy, Turcja.

 

Import towarów do Azerbejdżanu podlega należnościom celnym (cła ad valorem w wysokości od 0 do 15%). Podatek akcyzowy ma zastosowanie do pewnych rodzajów towarów np. tytoniu i produktów alkoholowych. VAT jest naliczany od zadeklarowanej wartości. Zgodnie z umowami o wolnym handlu zawartymi z krajami WNP- towary importowane z tych krajów są wolne od opłat celnych.

UE staje się coraz ważniejszym partnerem Azerbejdżanu zarówno w obszarze wymiany handlowej, jak też jako inicjator procesu transformacji politycznej i gospodarczej Azerbejdżanu. Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy (PCA – Partnership and Cooperation Agreement) między UE i Azerbejdżanem, które weszło w życie 22 czerwca 1999 r. obejmuje współpracę we wszystkich niewojskowych dziedzinach.

Armenia

Do początku lat 90 tych. XX wieku, gospodarka Armenii praktycznie w całości ukierunkowana była na produkcję na rynek wewnętrzny ZSRR.  W okresie przemian po rozpadzie b. ZSRR Armenia wykonała ciężką pracę, która zaowocowała pozytywnymi ocenami międzynarodowych instytucji rankingowych. Np. w raporcie Doing Business zajmuje obecnie 47 miejsce na świecie. Szczególnie dobrze wypada w kategoriach rozpoczynania biznesu (15 miejsce) oraz rejestracji nieruchomości (13).

W rankingu wolności gospodarczej publikowanym przez The Wall Street Journal i Heritage wskaźnik wolności gospodarczej, IEF Armenii wyniosł 70.3ptk, co sprawia że Armenia została zakwalifikowana w 2017 r. do kategorii „w zasadzie wolny” plasując się na 33 pozycji wsród 179 ocenianych krajów. Ranking porównuje stan gospodarki krajów świata na podstawie oceny ograniczeń, restrykcyjnych przepisów, zakresu stosowania przymusu przez aparat władzy.

Armenia jest państwem na Kaukazie Południowym, graniczącym od północy z Gruzją, od południa z Iranem i z azerbejdżańską eksklawą Nachiczewan, od wschodu z Azerbejdżanem, od zachodu z Turcją.

Armenia nie posiada zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Dysponuje natomiast złożami surowców budowlanych, minerałów i metali: miedzi i molibdenu, marmuru, bazaltu, granitu, perłowca, ołowiu, boksytów, cynku, złota i srebra, a także rudy żelaza.

Armenia jest członkiem ONZ, WTO, BŚ, WNP, MFW, OBWE, BSEC, kraj jest objęty Europejską Polityką Sąsiedztwa UE, w tym Programem Partnerstwa Wschodniego.

Produkcja przemysłowa opiera się przede wszystkim na przemyśle wytwórczym (głównie metalurgia i produkty spożywcze) oraz wydobywczym (głównie metali). W rolnictwie dominuje uprawa winogron i warzyw oraz hodowla trzody chlewnej.

Głównymi towarami eksportowymi Armenii są metale nieszlachetne i wyroby z nich (ok. 1/3 wartości), produkty mineralne, kamienie szlachetne i nieszlachetne oraz wyroby z nich, gotowe artykuły spożywcze, głównie owoce, alkohole, wody mineralne. Najważniejszymi odbiorcami w ostatnich latach są kraje Unii Europejskiej (przypadało na nie ok. 51% wartości eksportu Armenii) oraz kraje WNP – udział eksportu wynosi ok. 21% (w tym głównie Rosja), a także Ukraina i Gruzja.

Zasadnicze grupy towarowe w imporcie do Armenii to: maszyny i urządzenia, produkty mineralne, metale nieszlachetne i wyroby z ich, pojazdy, gotowe artykuły spożywcze. Głównymi dostawcami są: Rosja (20 – 25% całości importu) oraz Chiny, Ukraina, Niemcy, Iran, Turcja, USA.

W imporcie towarów do Armenii stosuje się dwie stawki celne (0% oraz 10%), w przypadku towarów eksportowanych nie stosuje się żadnych stawek celnych. W odniesieniu do importowanych do tego kraju towarów obowiązuje również podatek VAT (20%), a w odniesieniu do niektórych towarów (alkohol i wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe, ropa naftowa oraz ciekłe węglowodory) – także akcyza. Ponadto w przypadku szeregu towarów – takich jak np. niektóre artykuły rolno-spożywcze, nawozy, środki higieny, wyroby AGD, itd. – przy ich eksporcie do Armenii wymagane są certyfikaty jakościowe.

Armenia posiada dwustronne umowy o wolnym handlu z Rosją, Gruzją, Białorusią, Kazachstanem, Kirgistanem , Mołdawią, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Ukrainą (w 2012 r. Armenia zawarła osobną umowę o tym charakterze z UC)

Aktualnie współpraca gospodarcza między Polską i Armenią jest stosunkowo niewielka, jednak obroty towarowe między Polską a Armenią w ostatnich latach systematycznie rosną i osiągają rocznie kilkadziesiąt milionów  USD, przy czym aktualnie Armenia notuje ujemne saldo w obrotach wzajemnych z uwagi na przewagę importu z Polski.

Według Narodowej Służby Statystyki Armenii w  2017r Eksport do RP wyniosł 3687,60 tys. USD, Import z RP – 18799,00 tys. USD.

Wg oficjalnych danych, wzrost PKB w pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł wobec analogicznego okresu roku poprzedniego 6,6%.

Głównym partnerem handlowym AM pozostaje nadal Unia Europejska (30% eksportu AM).

Polityka inwestycyjna i handlowa Armenii oceniana jest przez międzynarodowe organizacje jako jedna z najbardziej liberalnych wśród krajów WNP.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

RR Consulting prowadzi działalność w dwóch biurach w Tbilisi oraz we Wrocławiu.
Sprawdź więcej informacji klikając przycisk