39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

ADY Express Launches Georgia-Azerbaijan Container Train

A subsidiary of Azerbaijan Railways CJSC, Logistics Company called ADY Express LLC has launched new container block train on the Poti/Batumi (Georgia) – Keshla station (Azerbaijan) route, said company’s the website.

The train is scheduled to depart three times a week and cover a distance of 900 kilometers in 30 hours, according to the website. The all-inclusive tariff for the transportation of a 20-foot container is set at $800, while the all-inclusive tariff for the transportation of a 40-foot container is set at $1,000.

ADY Express LLC was established by Azerbaijan Railways CJSC. Company’s main goals are comprised of the provision of online services for the freight forwarders and large cargo owners, as well as the attraction of new transit cargo volumes to be transported through Azerbaijan.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

ADY Express wprowadza pociąg kontenerowy Gruzja-Azerbejdżan 

Spółka zależna od Kolei Azerbejdżanu CJSC, firma logistyczna o nazwie ADY Express LLC, uruchomiła nowe kontenerowe połączenie pociągiem na trasie Poti (Azerbejdżan) –  Batumi (Gruzja) – Keshla (Azerbejdżan).

Pociąg ma jeździć trzy razy w tygodniu i pokonywać odległość 900 kilometrów w ciągu 30 godzin, zgodnie z informacjami na stronie internetowej. Taryfa opłat za transport 20 – to stopowego kontenera wynosi 800 USD, podczas gdy taryfa all-inclusive przeznaczona na transport 40 – to stopowego kontenera wynosi 1000 USD.

ADY Express LLC została utworzona przez Koleje Azerbejdżańskie CJSC. Głównymi celami firmy są świadczenie usług on-line dla spedytorów i właścicieli dużych ładunków, a także przyciąganie nowych ładunków tranzytowych transportowanych przez Azerbejdżan.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply