39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian Economy grew by 3.8% in July

According to preliminary estimations by Geostat, national statistics service of Georgia, in July 2017, as compared to July 2016, Georgian economy grew by 3.8%, while the growth made up 2.9% in July 2016.

In January-July 2017 economic growth constituted 4.4%. Government of Georgia forecasts 4% economic upturn in 2017.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gruzińska Gospodarka wzrosła w lipcu o 3,8%

Według wstępnych szacunków Geostat, narodowego biura statystycznego w Gruzji, w lipcu 2017 roku, w porównaniu do lipca 2016 roku, gruzińska gospodarka wzrosła o 3,8%, a wzrost w lipcu 2016 roku wyniósł 2,9%.

W okresie styczeń-lipiec 2017 roku wzrost gospodarczy wyniósł 4,4%. Rząd Gruzji przewiduje 4% wzrost gospodarczy w 2017 r.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply