39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Banking Sector’s Deposits Portfolio Increased by 0.6%

In July 2017 deposits portfolio has increased in the Georgian banking sector by 0.6% month on month (June +2.8%: May – 1.1%; April +0.8% month on month; March (-3.1%).

According to National Bank’s statistics, as of August 1 (01.08.2017), retail and corporate deposits constituted 16.9bln USD (current, demand and term deposits). 72% of deposits are placed at 2 commercial banks (H1/2017 -71.5%: +0.7% m.m).

01.08.2017 TBC Bank Bank of Georgia
Deposits 6 717 322 000 5 475 692000
Including retail deposits 3 774 953 000 3 166 725 000

 

H1/2017 TBC Bank Bank of Georgia
Deposits 6 .709 5.308 bln
Including retail deposits 3.695 3.136 bln

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Portfel depozytów sektora bankowego wzrósł o 0,6% 

W lipcu 2017 roku portfel depozytów wzrósł w gruzińskim sektorze bankowym o 0,6% w stosunku miesiąc do miesiąca (czerwiec 2,8%: maj – 1,1%, kwiecień + 0,8% miesiąc w miesiącu, marzec (-3,1%).

Według danych Narodowego Banku, od 1 sierpnia (01.08.2017) depozyty detaliczne i korporacyjne wyniosły 16,9 mld USD (bieżące, zapotrzebowanie i depozyty terminowe). 72% depozytów znajduje się w dwóch bankach komercyjnych (H1 / 2017 -71,5%: + 0,7% m.m).

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply