39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

The European Union’s Budget Support to Georgia under ENPARD I

ENPARD Communication Unit has published a publication about the European Union’s budget support to Georgia under ENPARD’s first phase. The publication provides detailed information about the achievements under the budget support component of ENPARD I in Georgia, covering the years of 2013-2017.

Budget support is the largest financial component of ENPARD. The total value of direct support to the government of Georgia under ENPARD Phase I, for the period of 2013-2017, amounted to EUR 24.5 million (≈ GEL 62 million). It is nearly half of the total budget of the programme’s first phase, EUR 52 million (≈ GEL 132 million). Under ENPARD Phase II, for the period of 2016-2020, the share of the budget support component is even larger, amounting to EUR 27 million (≈ GEL 69 million), out of the total value of the programme’s second phase, EUR 50 million (≈ GEL 127 million).

The budget support provided by the EU is a direct transfer of funds to a partner country’s budget where they can be managed using national systems. Budget support installments are deposited into the state treasury of a partner country, subject to fulfillment of general and specific conditions as agreed between EU and the partner country within a signed Financing Agreement.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Wsparcie budżetowe Unii Europejskiej dla Gruzji w ramach ENPARD I

Jednostka Komunikacyjna ENPARD opublikowała publikację dotyczącą wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla Gruzji w ramach pierwszej fazy ENPARD. Publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat osiągnięć w ramach komponentu wsparcia budżetowego ENPARD I w Gruzji, obejmującego lata 2013-2017.

Wsparcie budżetowe jest największym składnikiem finansowym ENPARD. Całkowita wartość bezpośredniego wsparcia dla rządu Gruzji w ramach ENPARD I fazy na lata 2013-2017 wyniosła 24,5 mln EUR (≈ 62 mln GEL). Jest to prawie połowa całkowitego budżetu pierwszej fazy programu, 52 miliony euro (≈GEL 132 miliony). W ramach fazy II ENPARD na lata 2016-2020 udział pakietu wsparcia budżetowego jest jeszcze większy, wynoszący 27 mln EUR (≈ 69 mln GEL), z całkowitej wartości drugiego etapu programu, 50 mln EUR (≈ 127 mln GEL).

Wsparcie budżetowe zapewnione przez UE oznacza bezpośredni transfer funduszy do budżetu kraju partnerskiego, gdzie można nimi zarządzać przy użyciu systemów krajowych. Raty wsparcia budżetowego są zdeponowane w skarbcu państwa partnerskiego, pod warunkiem spełnienia ogólnych i szczegółowych warunków uzgodnionych między UE a krajem partnerskim w ramach podpisanej umowy finansowej.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply