39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

SOCAR is Drilling New Well in Caspian Sea

Azerbaijan’s state oil company SOCAR will additionally produce nearly 7,300 tons of oil annually once it commissions a new well which is being drilled at the Western Absheron offshore field.

The well’s projected depth is 770 meters. According to geologists, 20 tons of oil per day is expected to be produced there.

SOCAR produced 3.71 million tons of oil from Azerbaijan’s offshore and onshore fields in January-June 2017, as compared to 3.78 million tons in the same period of 2016.

In 2016, SOCAR produced 7.52 million tons of oil from Azerbaijan’s offshore and onshore fields, as compared to 8.16 million tons in 2015. In total, oil output in Azerbaijan stood at 41.03 million tons in 2016, as compared to 41.58 million tons in 2015.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

SOCAR dokonuje nowego odwiertu w Morzu Kaspijskim

Azerska państwowa firma naftowa SOCAR będzie dodatkowo produkowała prawie 7300 ton ropy naftowej rocznie po uruchomieniu nowego odwiertu, który jest aktualnie wykonywany na polu Zachodni Absheron.

Projektowana głębokość odwiertu ma wynieść 770 m. Według geologów, przewiduje się produkcję w ilości 20 ton ropy naftowej dziennie.

SOCAR wydobył 3.71 milionów ton ropy naftowej z azerskiego szelfu przybrzeżnego  w okresie styczeń-czerwiec 2017 rok w porównaniu do 3.78 milionów ton w tym samym okresie  2016 roku.

W 2016 roku, SOCAR wydobył 7.52 milionów ton z azerskiego szelfu przybrzeżnego w porównaniu do 8.16 milionów ton w roku 2015. Całkowite wydobycie ropy naftowej w Azerbejdżanie wyniosło 41.03 milionów ton w roku 2016, w porównaniu do 41.58 milionów ton w roku 2015.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply