39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia Will Export Barrels and Furniture to Kazakhstan

Professional Winemaking Products company has been manufacturing wine barrels in Gurjaani since 2013. Six months ago the company also launched production of furniture of barrels.

Because of growing demand, the company plans to split furniture and wine barrels production lines. At this stage,the company manufactures about 400 wine barrels and about 800 units of furniture a year.

“Furniture made of barrels are in huge demand on EU market. Barrels are manufactured in Europe too, while in Asia there is huge demand for both products. Cutting oaks is forbidden in Georgia, Therefore, we import raw materials from Europe and the USA Price of a barrel of US oak is 1300 GEL and of French oak – 1500 GEL. Prices of furniture start from 300 GEL.  Air exports is quite expensive. Therefore, we export products by land transport. Taking into account Georgia’s geographical location, exports to Asia is cheaper compared to Europe”, said Vasiko Kalanadadze.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gruzja będzie eksportować beczki i meble do Kazachstanu 

Firma Professional Winemaking Products produkuje beczki wina w Gurjaanie od 2013 roku. Sześć miesięcy temu firma uruchomiła również produkcję mebli z beczek.

Ze względu na rosnący popyt firma planuje rozdzielić linie produkcyjne mebli i beczek wina. Na tym etapie firma produkuje około 400 beczek wina i około 800 sztuk mebli rocznie.

“Meble wyrabiane z beczek są w ogromnym zapotrzebowaniu na rynek UE. Beczki produkowane są także w Europie, podczas gdy w Azji istnieje ogromny popyt na oba produkty. Ścinanie dębów jest zabronione w Gruzji, dlatego importujemy surowce z Europy i Stanów Zjednoczonych Cena beczki z dębu z USA wynosi 1300 GEL, a z dębu francuskiego – 1500 GEL. Ceny mebli zaczynają się od 300 GEL. Eksport lotniczy jest dosyć kosztowny. Dlatego eksportujemy produkty transportem lądowym. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Gruzji, eksport do Azji jest tańszy w porównaniu do Europy “, powiedział Vasiko Kalanadadze.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply