39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Turkish Company SSM Textile Will Open Factory In Georgia

The Owner of “SSM Textile” Mr. Murat Simsek visited International Investors Association of Georgia.

The chairman of the association Mr. Jemal Bilgingulluoglu hosted the guest, the goal of the visit was information exchange and the meeting was also focused on the region’s economic and investment environment. Particularly textile industry of the region, The Chairman of IIA provided all the information about investment environment in the region.

The owner of  “SSM Textile” was interested in Investment circumstances and legal issues concerning with investment in Georgia. The textile factory will be existed in Georgia in the nearest future.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Turecka firma SSM Textile otworzy fabrykę w Gruzji

Właściciel “SSM Textile” Mr. Murat Simsek odwiedził Międzynarodowe Stowarzyszenie Inwestorów Gruzji.

Gościa przyjął Prezes Stowarzyszenia Jemal Bilgingulluoglu. Celem wizyty był wymiana informacji, a spotkanie koncentrowało się na tematach gospodarczych i inwestycyjnych w regionie. Szczególnym zainteresowaniem był temat przemysłu włókienniczego w regionie. Prezes IIA dostarczył niezbędnych informacji o środowisku inwestycyjnym w regionie.

Właściciel “SSM Textile” interesował się sytuacjami inwestycyjnymi i kwestiami prawnymi dotyczącymi inwestycji w Gruzji. Fabryka tekstyliów powstanie w Gruzji w najbliższej przyszłości.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply