39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

583 340 Tourists Visited Adjara in this Summer

During 6 months, 583 340 international visitors visited Adjara. 30 989 foreign visitors entered the airport in Batumi, which is 67% more than the same period last year.

Active Promotion is underway in 16 countries to attract tourists in Adjara region. TV advertisements cover 158 countries on BBC and Euronews channels to popularize the region.

More than 100 flights are being carried out in 39 destinations in the Batumi International Airport in July.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

583 340 Turystów odwiedziło Adjara tego lata

Przez 6 miesięcy 583 340 gości międzynarodowych odwiedziło Adjara. Batumi odwiedziło 30 989 zagranicznych turystów, czyli o 67% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Aby przyciągnąć turystów w regionie Adjara, aktywna promocja trwa już w 16 krajach.

Reklamy telewizyjne obejmują 158 krajów na kanałach BBC i Euronews w celu popularyzacji regionu.

Na międzynarodowym lotnisku Batumi w lipcu, odbyło się ponad 100 lotów z 39 kierunków.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply