39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Chinese Development Bank Will Fund Basis Bank with 15 mln USD

Basis Bank announced on attraction of 15 million USD from Chinese Development Bank. The sum will be directed on the funding of small and middle –sized enterprises.

This is the second case of cooperation between the parties; Basis Bank has attracted 5 million USD from Chinese Bank in February, 2016. The purpose of the line was to finance international trade operations.

“Basis Bank is some kind of cooperation bridge between China and Georgia and reliable partner of Chinese Development Bank”, – Gau Daiog, representative of Chinese Development Bank declares.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Chiński Bank Rozwoju będzie finansował Fundusz Basis Bank kwotą 15 mln USD

Bank Basis ogłosił, że otrzyma 15 milionów USD od chińskiego Banku Rozwoju. Suma zostanie przeznaczona na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Jest to drugi przypadek współpracy między stronami; Basis Bank przyjął w lutym 2016 roku z Chińskiego Banku kwotę w wysokości 5 milionów USD. Celem tego wsparcia było finansowanie międzynarodowych operacji handlowych.

“Bank Basis to rodzaj pomost współpracy między Chinami a Gruzją i jest wiarygodnym partnerem Chińskiego Banku Rozwoju” – powiedział Gau Daiog, przedstawiciel chińskiego Banku Rozwoju.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply