39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian Products Will be Exported to Hong Kong

AromaProduct company plans to introduce its products to City Super, the Hong Kong based network of supermarkets, with th support of LEPL Produce in Georgia of Ministry of Economy and Sustainable Development.

The company has achieved the mentioned agreement at Hofex 2017 exhibition of Georgian exporter companies. The company has signed an agreement with the mentioned network.

AromaProduct company is an exports-oriented company, which exports products to about 40 countries and produces ecologically clean products: fruits and vegetable juices, concentrate of fruit juices and jams.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gruzińskie produkty będą eksportowane do Hongkongu

Firma AromaProduct planuje wprowadzić swoje produkty do City Super, sieci supermarketów w Hongkongu, przy wsparciu produkcji przez LEPL w Gruzińskim Ministerstwie Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju.

Firma zawarła wspomniane porozumienie na wystawie gruzińskich eksporterów Hofex 2017. Spółka podpisała umowę ze wspomnianą siecią.

Firma AromaProduct to firma zorientowana na eksport, która eksportuje produkty do około 40 krajów i produkuje ekologicznie czyste produkty: soki owocowo-warzywne, soki owocowe i dżemy.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply