39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Ural Airlines Will Launch Flights From Moscow to Tbilisi

Russian Air Company Airlines will start flights from Moscow Zhukovsky Airport to Tbilisi on August 5. The Civil Aviation Agency of Georgia states that Ural Airlines will fly four times a week.

“The Ministry of Economy and Sustainable Development has always supported local industries, including the development of the local aviation industry, which is especially important for the position of the country as a transport hub and a tourist attraction. A number of important steps have been taken recently to support the local aviation industry, ” – said the Ministry of Economics.

The cost of air ticket will be 64 EUR (one way), which includes 10 kg baggage and 5 kg hand luggage.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Ural Airlines uruchomi loty z Moskwy do Tbilisi

W dniu 5 sierpnia rosyjskie linie lotnicze rozpoczną loty z lotniska Moskwa-Żukowski do Tbilisi. Agencja Lotnictwa Cywilnego Gruzji oświadcza, że ​​Ural Airlines będą latały cztery razy w tygodniu.

“Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju zawsze wspierało lokalne przedsiębiorstwa, w tym rozwój lokalnego przemysłu lotniczego, co jest szczególnie ważne dla pozycji kraju jako centrum komunikacyjnego i atrakcji turystycznych. Ostatnio podjęto wiele ważnych kroków w celu wsparcia lokalnego przemysłu lotniczego “- powiedział przedstawiciel Ministerstwo Gospodarki.

Koszt biletu lotniczego będzie wynosił 64 EUR (w jedną stronę), w tym bagaż o wadze 10 kg i bagaż podręczny o wadze 5 kg.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply