39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia has Imported 2 023 000 cigars

In 2016 Georgia’s imports of cigars and cigarettes increased.

According to Geostat, national statistics service of Georgia, in 2016 Georgia imported 2 023 000 cigars, up 972 000 cigars as compared to 2015.

In 2016 Georgia imported 8 441 000 cigarettes, up 500 0000 cigarettes as compared to 2015. Total value of imports of cigars and cigarettes made up 468 900 USD.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gruzja zaimportowała 2 023 000 cygar

W 2016 roku wzrósł import cygar i papierosów do Gruzji.

Według Geostat, krajowej służby statystycznej Gruzji, w 2016 roku Gruzja importowała 2 023 000 cygar, w porównaniu z rokiem 2015 więcej o 972 000 cygar.

W 2016 roku Gruzja importowała 8 441 000 papierosów, o 500 000 papierosów więcej, niż w  2015 roku. Całkowita wartość importu cygar i papierosów wyniosła 468 900 USD.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply