39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia and Ukraine Will Reduce Cargo Transit Duty

For the purpose of expansion of transit competitive capacity, Georgia and Ukraine plan to lower cargo transit duty.

Transit cargo duty reduction will be discussed at Georgia-Ukraine negotiations in Batumi. The meeting will discuss cargo transit issues between Europe and Asia.

Deputy Minster of Infrastructure of Ukraine Viktor Dovgan noted at his Facebook page that the negotiations with Ministry of Economyof Georgia will make focus on Europe-Caucasus-Asia transportation map development issues, while Batumi seaport duty reduction issues will be discussed with Batumi Seaport administration.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gruzja i Ukraina zmniejszają cła tranzytowe

W celu rozszerzenia przepustowości tranzytowej, Gruzja i Ukraina planują obniżyć cło tranzytowe.

Obniżenie cła w tranzycie będzie omawiane podczas negocjacji Gruzja – Ukraina w Batumi. Na spotkaniu zostaną omówione kwestie dotyczące tranzytu towarów między Europą a Azją.

Zastępca Ministra Infrastruktury Ukrainy Wiktor Dovgan zauważył na swojej stronie Facebook, że negocjacje z Ministerstwem Gospodarki Gruzji skoncentrują się na kwestiach związanych z rozwojem map transportu Europa-Kaukaz i Azja, a kwestie dotyczące redukcji ceł w Batumi zostaną omówione z Administracją Port Morskiego Batumi.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply