39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Turkmen oil supply via BTC reached 564,548 tons

Pipeline Company BTC Co. reported about further growth of pumping of Turkmen oil.

abc.az reports, the State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) reports that Turkmen oil supply via BTC reached 564,548 tons. For 2017 it has been pumped 3.197 million tons of Turkmen crude oil. To note, it has been pumped 3.197 million tons of Turkmen crude oil against 4.536 million tons of third parties’ oil for whole 2016, mainly from Turkmenistan.

The State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) has renewed statistical data on Azerbaijani oil export via main export pipeline Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC), noting that the oil pumping via BTC decreased by 1.1% compared to May.

SOCAR reports that in June it was carried 2212,764 thousand t of Azerbaijani oil. It worth to mention, that 13174,287 thousand t of oil is transported totally in 2017.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Dostawy turkmeńskiego oleju przez BTC wyniosły 564.548 ton

Firma rurociągowa BTC Company poinformowała o dalszym wzroście przepływu turkmeńskiego oleju.

Państwowa firma naftowa Azerbejdżanu (SOCAR) informuje, że dostawy Turkmenów przez BTC wyniosły 564.548 ton. W 2017 roku przepompowano 3,197 mln ton turkmeńskiej ropy naftowej. Warto zauważyć, że przepompowano 3,197 mln ton turkmeńskiej ropy naftowej z 4,536 mln ton ropy naftowej wydobytej przez cały 2016 rok z Turkmenistanu.

Państwowa firma naftowa Azerbejdżanu (SOCAR) odnotowała dane statystyczne dotyczące Azerbejdżańskiego eksportu ropy naftowej za pośrednictwem głównego rurociągu eksportowego Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), zauważając, że przepompowanie oleju w czerwcu przez BTC spadło o 1,1% w porównaniu do maja.

SOCAR informuje, że w czerwcu było przepompowane 2 212 764 tys. ton ropy naftowej z  Azerbejdżanu. Warto wspomnieć, że w 2017 roku przepompowano 13 174 287 tys. ton ropy naftowej.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply