39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Export of Electricity from Georgia increased by 5.4%

Export of Electricity is increased by 5.4% annually in May, and reached 200.1 GWT, according to a Galt & Taggart monthly review.

It is also indicated that the main exporter is Turkey, which is about 42,1% of exports.The export was 38.1% by the end of the year. The largest exporters of Turkey were the owner of 89.0 MW Paravani HPP, Georgia Urban Energy (69.8%) and the newly constructed 47.5 MW Khelvachauri HPP, Adjara Energy 2007 (22.5%).

Electricity exports from Georgia to Russia decreased by 22.6% which is 31.6% out of total export; Export has increased in Armenia by 14.1%, 25.8% of total, the rest of the amount (0.5%)has exported to Azerbaijan .
Esco was the only exporter in Russia and Azerbaijan; Export in Armenia was divided between Esco (49%) and Georgian International Energy Corporation (51%). Esco exported to Armenia in February-April 2017 in exchange of imported electricity from Armenia.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Eksport energii elektrycznej z Gruzji wzrósł o 5.4%

Eksport energii elektrycznej wzrósł o 5.4% w ujęciu rocznym w maju i osiągnął poziom 200.1 GWT, według miesięcznego raportu Galt & Taggart.

Należy także zauważyć, że głównym eksporterem jest Turcja, której udział w eksporcie energii elektrycznej stanowi około 42,1%. Na koniec roku udział ten wyniósł 38.1%. Największy udział w eksporcie energii spośród firm tureckich miały właściciel 89.0 MW Paravani HPP, Georgia Urban Energy (69.8%) i nowo wybudowane 47.5 MW Khelvachauri HPP, Adjara Energy 2007 (22.5%).

Eksport energii z Gruzji do Rosji spadł o 22.6% , co stanowi 31.6% całkowitej wielkości eksportu; Eksport wzrósł do Armenii o 14.1%, 25.8% całkowitej wartości, pozostała część (0.5%) została wyeksportowana do Azerbejdżanu .
Esco był jedynym eksporterem do Rosji i Azerbejdżanu; Eksport do Armenii został podzielony pomiędzy Esco (49%) i Gruzińską Międzynarodową Korporację Energetyczną (51%). Esco eksportowało do Armenii w okresie luty-kwiecień 2017 roku w zamian za import energii z Armenii.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply