39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Passenger Flow at Batumi International Airport increased by 59%

In June Passenger Flow at Batumi International Airport increased by 59% (60912) in comparison with the same period of 2016.

”TAV Georgia” is a subsidiary company of ”TAV Airports Holding” established in 2005, by agreement validly till 2027.

As a result of 180m USD worth investment in Georgia new passenger terminals were exploited at Tbilisi and Batumi airports in 2007.

“TAV Airports Holding“ has Many years of experience in the operation of airports,has implemented multi-million investments in various countries and additionally prudent management contributed in ”TAV Georgia”s development as a stable and dynamic company.

Nowadays,”TAV Airports Holding” and its partner company “Aeroports de Paris The Group “operates around 37 airports worldwide and serves More than 200 million passengers. Among them are: Istanbul Airport, Ataturk Airport, Charles de Gaulle Airport, Zagreb Airport, Skopje Airport, Medina and etc.

Furthermore, both companies’ promotions are in free public stock on Paris and Istanbul stocks exchanges.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Wzrost przepływu pasażerów na międzynarodowym lotnisku w Batumi o 59%.

Przepływ pasażerów na międzynarodowym lotnisku w Baumi wzrósł w czerwcu o 59% porównując z tym samym okresem w roku 2016.

“TAV Georgia” jest spółką córką “TAV Airports Holding” ustanowioną w roku 2005 z kontraktem trwającym do roku 2027.

Dzięki inwestycjom o wartości 180 milionów dolarów poczynionych w roku 2007 otwarto nowe terminale na Gruzińskich lotniskach w Tbilisi i Batumi.

“TAV Airports Holding” posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu lotniskami oraz dokonało multi-milionowych inwestycji w wielu krajach. Rozważne zarządzanie “TAV Georgia’s” przyczyniło się do jej dynamicznego wzrostu i stabilizacji spółki.

Obecnie “TAV Airport Holding” wraz ze spółką partnerską “Aeroports de Paris” zarządzają 37 lotniskami na całym świecie i służą ponad 200 milionom pasażerów. Wśród nich znajdują się: Istanbul Airport, Ataturk Airport, Charles de Gaulle Airport, Zagreb Airport, Skopje Airport, Medina i inne.

Ponadto obie firmy promują się na bezpłatnych akcjach publicznych, na giełdach w Paryżu i w Stambule.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Related Posts

Leave a reply