39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Volkswagen Will Enter Iranian Market

German carmaker Volkswagen (VW) said Tuesday it would resume exports to Iran as soon as next month, marking a return to the resurgent market of the Islamic Republic after a 17-year absence.

The aim is to reduce the manufacturer’s dependence on volatile markets such as China and Brazil. VW’s deliveries to China reportedly dropped 3.3 percent between January and May to 1.51 million cars while sales in Brazil fell 1.9 percent to 116,600 vehicles.

The company sealed a deal with local importer Mammut Khodro, which is due to import VW Tiguan and Passat models through eight dealerships mainly in the Tehran area.

VW is seeking to catch up with European rivals Renault and Peugeot Citroen that became the first car makers to re-enter the Iranian car market after Tehran’s 2015 deal with world powers.

Europe’s largest car manufacturing group began selling vehicles in Iran in the 1950s, but suspended exports in 2000 as the international sanctions introduced against Tehran over its nuclear weapons program began to bite.

“We are strengthening once more our international presence,” said Anders Sundt Jensen, VW’s project leader for Iran in an emailed statement, as quoted by Reuters.

The company is trying to embrace new overseas markets as it struggles with multi-billion euro losses following the diesel gate scandal. VW is currently investing into electric car projects and new mobility services.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Volkswagen wkroczy na rynek irański

Niemiecki producent samochodów Volkswagen (VW) powiedział we wtorek, że w perspektywie następnego miesiąca wznowi eksport do Iranu, co oznacza powrót na odradzający się rynek Republiki Islamskiej po 17 latach nieobecności.

Celem jest zmniejszenie zależności producenta od niestabilnych rynków, takich jak Chiny i Brazylia. Dostawy VW do Chin spadły w styczniu i maju o 3,3 procent, do 1,51 mln samochodów, a w tym czasie sprzedaż w Brazylii spadła o 1,9 procent do 116 600 pojazdów.

Firma podpisała kontrakt z lokalnym importerem Mammut Khodro, który ma importować VW Tiguan i Passat do ośmiu salonów głównie w Teheranie.

VW stara się dogonić europejskich rywali Renault, Peugeot i Citroen, które stały się pierwszymi producentami samochodów wracających na irański rynek motoryzacyjny po tym, jak Teheran w 2015 roku rozpoczął prowadzenie interesów ze światowymi potęgami.

Największa europejska grupa producentów samochodów zaczęła sprzedawać pojazdy w Iranie w latach pięćdziesiątych, ale zawiesiła eksport w 2000 roku, gdy zaczęły obowiązywać  międzynarodowe sankcje wprowadzone przeciwko Teheranowi z powodu programu nuklearnego.

“Wzmocnimy naszą międzynarodową obecność”, powiedział Anders Sundt Jensen, lider projektu VW w Iranie w wysłanym przez Reuters oświadczeniu.

Firma próbuje objąć nowe rynki zagraniczne, ponieważ zmaga się z wieloma miliardami Euro strat po skandalu z silnikami Diesla. VW inwestuje obecnie w projekty dotyczące samochodów elektrycznych i nowe usługi związane z mobilnością.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply