39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia’s Economy Grows by 4.5 %

Georgia’s economy expanded 4.5 percent in the first five months of this year, official data showed on Tuesday, up from 2.9 percent in the same period in 2016, after a rise in exports and remittances from abroad.

In May alone, growth was 5.3 percent, up from 2.1 percent in May 2016 and from 2.1 percent in April 2017.

Georgia, through which pipelines carry Caspian oil and gas to Europe, is recovering from a fall in exports and plunge in the currencies of its main trading partners which has depressed economic growth in recent years.

Georgia’s economy expanded by 2.2 percent last year, down from 2.9 percent in 2015. The government in Tbilisi expects the economy to grow by 4 percent in 2017.

The country’s economy minister Giorgi Gakharia told Reuters last week that Georgia’s economy had a good chance of exceeding an official 4 percent growth projection in 2017 thanks to private sector developments and the government spending on infrastructure projects.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gruzińska ekonomia wzrosła o 4.5 procent.

Gruzińska ekonomia wzrosła o 4.5 procent w pierwszych pięciu miesiącach tego roku – to oficjalne informacje zaprezentowane we wtorek. Nastąpił wzrost o 2.9 procent w porównaniu do tego samego okresu w roku 2016, co miało miejsce po zwiększeniu eksportu oraz przelewów zagranicznych.

W samym maju wzrost wyniósł 5.3 procent, z 2.1 procent w porównaniu do maja 2016 i w porównaniu do 2.1 procent z kwietniu 2017.

Gruzja przez którą rurociągi transportują Kaspijski gaz i ropę do Europy wraca do stanu poprzedniego po spadku eksportu.

Gospodarka Gruzji zanotowała wzrost o 2.2 procent w poprzednim roku, w porównaniu do 2.9 procent w 2015. Rząd z Tbilisi oczekuje wzrostu ekonomicznego w wysokości 4 procent w roku 2017.

Minister gospodarki Giorgi Gakharia powiedział agencji Reuters’a w ubiegłym tygodniu, że gospodarka ma dużą szansę na przekroczenie oficjalnej 4 procentowej projekcji wzrostu w roku 2017 dzięki rozwojowi sektora prywatnego oraz wydatkom rządowym na rozwój infrastruktury.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

 

Related Posts

Leave a reply