39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia has Exported 31,5 million Bottles of Wine

Income from Georgian wine exports increases. According to the National Wine Agency, in the first half of 2017, more than 31,5 million bottles (0,75 l) Georgian wine has been exported to 44 countries. This figure is 59% higher than the same indicator for 2016.

During the reporting period, exports amounted to 70.5 million US dollars, which is 51% more than in the same period of 2016.

“According to the first six months of 2017, wine exports have increased by 59% compared to the same period of 2016. Increasing revenue from wine sales increased by 51%, as well as more world markets open up to import Georgian beverage. Export had increased in the EU countries, China, the US and other markets, as a result of jointly planned marketing activities and concerted efforts of the National Wine Agency and Private Sector.’’-states chairman of National Wine Agency-Giorgi Samanishvili.

 

The five countries that imported the most Georgian wine:

 • Russia-19 313 343 bottles
 • China-3 842 412 bottles
 • Ukraine-2 983 000 bottles
 • Poland-1 212 704 bottles
 • Kazakhstan-1 163 827 bottles

Export growth should be also noted in following countries:

 • Latvia- 19% (685 508)
 • Belarus-43% (660 674)
 • Germany-20% (200 440)
 • USA- 43% (176 274)
 • Israel-50% (105 710)
 • France-457% (95 530)
 • Azerbaijan-241% (87 402)

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gruzja eksportowała 31,5 miliona butelek wina

Wzrasta dochód z gruzińskiego eksportu wina. Według Narodowej Agencji Wina, w pierwszej połowie 2017 roku ponad 31,5 miliona butelek (0,75 l) wina gruzińskiego zostało wyeksportowane do 44 krajów. Liczba ta jest o 59% wyższa niż ten sam wskaźnik dla roku 2016.

W okresie sprawozdawczym eksport wyniósł 70,5 miliona dolarów amerykańskich, co jest o 51% więcej niż w tym samym okresie 2016 roku. “Zgodnie raportem z sześciu miesięcy 2017 roku eksport wina wzrósł o 59% w porównaniu do tego samego okresu 2016 roku.

Wzrost przychodów ze sprzedaży wina wzrósł o 51%, co świadczy o otwarciu rynku światowego na importu gruzińskich napojów. Eksport wzrósł do krajów UE, Chin, USA i na innych rynkach, w wyniku wspólnie planowanych działań marketingowych i wspólnych wysiłków Krajowej Agencji ds. Wina i Sektora Prywatnego. “- stwierdza prezes Krajowej Agencji ds. Wina – Giorgi Samanishvili.

Pięć krajów, do których wyeksportowano najwięcej gruzińskiego wina:

Rosja-19 313 343 butelek

Chiny-3 842 412 butelek

Ukraina-2 983 000 butelek

Polska-1 212 704 butelek

Kazachstan-1 163 827 butelek

Odnotowano również wzrost eksportu również w następujących krajach:

Łotwa – 19% (685 508)

Białoruś-43% (660 674)

Niemcy-20% (200 440)

USA- 43% (176 274)

Izrael-50% (105 710)

Francja-457% (95 530)

Azerbejdżan-241% (87 402)

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply