39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian Manganese will Invest 20-22 million USD in Ore Enrichment

Several weeks ago the special manager of Georgian Manganese introduced a project for building a new ore enrichment plant in Chiatura, as part of the 14-clause plan.

The special manager told Business Course that they have already met with representatives of one of the German companies to purchase required equipment for the plant construction.

The new plant will fully resolve the current problems with wastes flow to the river. The project’s investment value is 20-22 million USD. The project implementation will start in 2017, while the plant will be put into exploitation at the end of 2018, Niokoloz Chikovani said.

“Designing works are underway. Construction works will start until winter. The enterprise output will be 450 tons that is twice higher volume as compared to the current output”, said Nikoloz Chikovani.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gruziński Manganese chce zainwestować 20-22 milionów dolarów amerykańskich w Ore Enrichment

Kilka tygodni temu, menadżer Gruzińskiego Manganese przedstawił projekt na budowę nowej fabryki “New ore enrichment” w Chiatura jako część 14 punktowego planu.

Menadżer powiedział “Business Course”, że spotkał się z przedstawicielami jednej z niemieckich firm aby zakupić wymagane materiały na budowę fabryki.

Nowa fabryka w pełni rozwiąże obecne problemy z przepływem odpadów do rzeki. Szacowany koszt projektu wynosi 20-22 miliony dolarów amerykańskich. Wdrożenie projektu rozpocznie się w 2017 roku, kiedy fabryka zostanie oddana do użytku pod koniec roku 2018.

Niokoloz Chikovani powiedział: “Trwają prace projektowe. Prace budowlane rozpoczną się przed zimą. Przedsiębiorstwo będzie produkowało 450 ton co w porównaniu z obecną produkcją wynosi dwa razy więcej”.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Related Posts

Leave a reply