39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

2,996,170 Tourists have Visited Georgia from January 2017

Head of Georgian National Tourism Administration of Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, Giorgi Chogovadze has presented six month tourism statistical data.

According to the data of first six months, in June 666,493 tourists have visited Georgia, which is 147,7357 more than the same indicator of the previous year.

2,996,170 tourists have visited Georgia from January 2017, which is 354,471 more than same period of the previous year. Most of the tourists come from Azerbaijan (+7.4%), Armenia (+16.2%), Turkey (-15.9%), Russia (+27.5%) and Iran (+223.4%).

Positive trend is kept for incoming tourists from EU. Austria +54%, Netherlands +36%, Germany +32%, UK +28%, France +23% And Lithuania +17%.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

2 996 170 Turystów odwiedziło Gruzję od stycznia 2017 roku

Dyrektor Georgian National Tourism Administration w Ministerstwie Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji, Giorgi Chogovadze przedstawił dane statystyczne dotyczące turystyki za okres sześciu miesięcy 2017 roku.

Według danych z pierwszych sześciu miesięcy, w czerwcu 666.493 turystów odwiedziło Gruzję, czyli o 147.7357 więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Od stycznia 2017 odwiedziło Gruzję 2 996 170 turystów, co oznacza o 354 471 więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Większość turystów pochodzi z Azerbejdżanu (+ 7,4%), Armenii (+ 16,2%), Turcji (-15,9%), Rosji (+ 27,5%) i Iranu (+ 223,4%). Pozytywny trend utrzymuje się dla turystów przybywających z UE. Dotyczy to następujących krajów; Austria + 54%, Holandia + 36%, Niemcy + 32%, Wielka Brytania + 28%, Francja + 23%, a Litwa + 17%.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply