39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

 International Investment Position Of Georgia increased by 20.8 billion USD 

The net international investment position (IIP) of Georgia amounted to -20.8 billion USD (-50.9 billion GEL) for March 31 2017, accounting for -143.8 percent of the last four quarter GDP.

Net IIP deteriorated by 1.2 billion USD compared to the previous quarter. International assets amounted to 7.7 billion USD (18.9 billion GEL) by the March 31 2017, up by 61.3 million USD quarterly.

Liabilities increased by 1.3 billion USD during the quarter totaling 28.5 billion USD (69.8 billion GEL).

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Pozycja inwestycyjna Gruzji wzrosła o 20.8 miliardów dolarów amerykańskich.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Gruzji netto  (IIP) oszacowana została na -20.8 miliardów dolarów amerykańskich (-50.9 miliardów GEL) na 31 Marca 2017, osiągając -143.8% liczone z czterech ostatnich kwartałów produktu krajowego brutto.

Net IIP zmalało o 1.2 miliarda dolarów amerykańskich w porównaniu do poprzedniego kwartału. Kapitał międzynarodowy został oszacowany na 7.7 miliarda dolarów amerykańskich (18.9 GEL) na dzień 31 marca 2017, do 61.3 miliardów dolarów amerykańskich kwartalnie.

Zobowiązania wzrosły o 1.3 miliarda dolarów amerykańskich w trakcie trwanie kwartału dając sumę 28.5 miliarda dolarów amerykańskich (69.8 GEL).

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply