39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia and Armenia signed a memorandum on cooperation

The commerce and industry chambers of Armenia and Georgia signed today a memorandum on cooperation in Yerevan in the presence of the ministers of economy of both countries.

“I hope that the signing of this memorandum will contribute to the promotion of trade and economic relations in the private sector,” said Chikovani.

Speaking to reporters, Martin Sargsyan, the head of the Armenian Chamber of Commerce and Industry, said the volume of commodity exchange between the countries is not small, but there is an untapped potential. He said in 2016 Armenian exports to Georgia amounted to $148 million and imports to $104 million, growing by 18% and 37 percent respectively from the previous year.

According to him, despite friendly relations between the two countries, Georgia accounts for only 5% of Armenia’s external commodity turnover.

According to official data, Armenia’s foreign trade turnover with Georgia in January-April 2017 was $68.3 million, a 9.5% decline from the year before.

Nino Chikovani, the head of the Commerce and Industry Chamber of Georgia, said Georgian business people are interested in Armenia-made construction materials, fish products and energy.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gruzja i Armenia podpisały memorandum o współpracy

Izby Handlowo – Przemysłowe Armenii i Gruzji podpisały dzisiaj memorandum o współpracy w Erewaniu w obecności ministrów gospodarki obu krajów.

“Mam nadzieję, że podpisanie niniejszego memorandum przyczyni się do promowania handlu i stosunków gospodarczych w sektorze prywatnym” – powiedział Chikovani.

Mówiąc do dziennikarzy, szef Armeńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Martin Sargsian stwierdził, że wielkość wymiany towarowej między krajami nie jest mała, ale jest niewykorzystany potencjał. Powiedział w 2016 r.  eksport ormiański do Gruzji wyniósł 148 milionów dolarów, a import – 104 miliony dolarów, co oznacza wzrost o 18% i 37 procent odpowiednio w porównaniu z rokiem poprzednim.

Według niego, pomimo przyjaznych stosunków między obydwoma krajami, Gruzja stanowi zaledwie 5% obrotów zewnętrznych w Armenii.

Według oficjalnych danych, obrót w handlu zagranicznym Armenia z Gruzją w styczniu i kwietniu 2017 r. Wyniósł 68,3 mln USD, co oznacza spadek o 9,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Nino Chikovani, szef Izby Przemysłowo – Handlowej Gruzji, powiedział, że gruzińscy przedsiębiorcy są zainteresowani wykonanymi w Armenii materiałami budowlanymi, produktami rybnymi i energią.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply