39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Leading International Terminal SSA Marine will Operate in Anaklia Deep Sea Port

Leading international terminal operator SSA Marine has finished negotiations with the Anaklia Development Consortium on operating Anaklia Deep Sea Port, a new port being constructed on Georgia’s northern Black Sea coast.

SSA Marine, Inc., provides a full range of transportation services, including marine terminal and rail operations, equipment procurement, project management, personnel training, trucking, warehousing, information system management, feasibility studies and marketing support. SSA Marine is part of Carrix, Inc., based in Seattle, USA..

“We have finished negotiaitions successfully and are glad as well, that we became partners with first class companies such as Conti group and etc. SSA Marine is one of the largest port operator and it’s participation in Georgian project is highly important,”Bob Watters, SSA Marine Senior Vice President said.

“We are proud that we became partners with such perspective and ambitious project. Anaklia deep sea port will make Georgia as important logistic center, which will increase rate of cargo transportation in Central Asia and will also contribute in the development of south corridor,” he added.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Wiodący międzynarodowy operator terminalu SSA Marine będzie obsługiwał  port morski Anaklia

Wiodący międzynarodowy operator terminalu SSA Marine zakończył negocjacje z Konsorcjum Anaklia Development dotyczące obsługi portu morskiego Anaklia, nowego portu, który zostanie zbudowany na północnym wybrzeżu Morza Czarnego w Gruzji.

Firma SSA Marine, Inc. świadczy pełen zakres usług transportowych, w tym operacje dotyczące terminali morskich i kolejowych, zaopatrzenia w sprzęt, zarządzanie projektami, szkolenia personelu, transport samochodowy, magazynowanie, zarządzanie systemami informacyjnymi, studia wykonalności i wsparcie marketingowe. SSA Marine jest częścią Carrix, Inc., z siedzibą w Seattle, USA .

“Skończyliśmy negocjacje z powodzeniem i cieszymy się, że zostaliśmy wybrani jako partner wśród wiodących firm, takich jak grupa Conti, itp. SSA Marine jest jednym z największych operatorów portów, a jego udział w projekcie gruzińskim jest bardzo ważny”, powiedział Bob Watters, Wiceprezydent SSA Marine.

Dodał, iż: “Jesteśmy dumni, że staliśmy się partnerami z taką perspektywą w tak ambitnym projekcie. Port morski Anaklii sprawi, że Gruzja stanie się ważnym ośrodkiem logistycznym, co zwiększy szybkość transportu ładunków z Azji Środkowej, a także przyczyni się do rozwoju południowego korytarza “.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply