39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Tbilisi will Host Georgia-Kazakhstan Business Forum

Tbilisi will host Georgia-Kazakhstan business forum. The event will start at Radisson BLU Iveria hotel at 10 o’clock on July 3. The visit of Kazakhstan business delegation will be organized by Georgian chamber of commerce and industry, JSC Kazakh-Investments and Kazakh Ministry of Investments and Development.

The forum will be unveiled by Kazakh ambassador in Georgia Ermuhamet Ertisbayev. In the first part of the forum presentations of Kazakh companies will be held, while in the second part of the forum business sectors of two countries will be able to hold bilateral meetings and negotiate future cooperation details.

The Kazakh business delegation is represented by several sectors: food products, construction materials, engineering sector, pharmaceutical sector, metallurgy, packing and so on. The delegation unites representatives of about 20 Kazakh companies. At this stage, about 40 Georgian companies have expressed readiness to participate in the forum.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Tbilisi będzie gościć Forum Biznesu Gruzja-Kazachstan 

Tbilisi będzie gospodarzem forum biznesowego Gruzja-Kazachstan. Impreza rozpocznie się w hotelu Radisson BLU Iveria o godzinie 10.00 w dniu 3 lipca. Wizyta delegacji biznesowej w Kazachstanie zostanie zorganizowana przez gruzińską Izbę Handlowo – Przemysłową, JSC Kazakh-Investments i Kazachskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Forum otworzy ambasador Kazachstanu w Gruzji Ermuhamet Ertisbayev. W pierwszej części forum odbędą się prezentacje firm z Kazachstanu, natomiast w drugiej części forum sektory biznesowe dwóch państw będą mogły odbywać obustronne spotkania i negocjować szczegóły współpracy.

Delegacja biznesowa w Kazachstanie jest reprezentowana przez kilka sektorów: branży spożywczej, materiałów budowlanych, sektora inżynieryjnego, sektora farmaceutycznego, hutnictwa, opakowania i.t.d. Delegacja zrzesza przedstawicieli ok. 20 kazachskich firm. Na tym etapie około 40 gruzińskich firm wyraziło gotowość do udziału w forum.

 

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

Related Posts

Leave a reply