39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Imports to Georgia increased by $ 633.2 mln

In May 2017, exports increased 25.0% y/y to US$ 215.2mn, imports were up 3.8% y/y to US$ 633.2mn and the trade deficit narrowed 4.6% y/y to US$ 418.0mn. Overall in 5M17 exports were up 28.7% to US$1.0bn, imports increased 10.8% to US$ 2.9bn and the trade deficit widened 3.4% to US$ 1.9bn.

Increased exports of copper (+134.1% y/y), cars (+38.3% y/y), Wine (+60.0% y/y) and spirits (+92.7% y/y) were the major commodities driving export growth in May 2017.

Petroleum (+12.9% y/y), cars (-13.0% y/y), copper (+252.2% y/y), pharmaceuticals (+2.5% y/y) and phones (+28.7% y/y) represented the top 5 imported commodities in May 2017.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Import do Gruzji wzrósł do 633,2 mln USD

W maju 2017 roku eksport wzrósł o 25,0% r / r do 215,2 mln USD, przy czym import wzrósł o 3,8% r / r do 633,2 mln USD, a deficyt handlowy zmniejszył się o 4,6% r / r do 418,0 mln USD. Ogólnie w maju 2017 wartość eksportu wzrosła o 28,7% do 1,0 mld USD, import wzrósł o 10,8% do 2,9 mld USD, a deficyt handlowy powiększył się o 3,4% do 1,9 mld USD.

Wzrost eksportu miedzi (+ 134,1% r / r), samochodów (+ 38,3% r / r), wina (+ 60,0% r / r) i wyrobów spirytusowych (+ 92,7% r / r) były głównymi towarami napędzającymi wzrost eksportu w maju 2017 r.

Ropa naftowa (+ 12,9% r / r), samochody (-13,0% r / r), miedź (+ 252,2% r / r), farmaceutyki (+ 2,5% r / r) i telefony (+ 28,7% r / r), to grupa 5- ciu pierwszych towarów importowanych w maju 2017 r.

 

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply