39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

YouTube will Start Paying Fees to Georgian Authors

Georgian Copyright Association has signed a licensing agreement with YouTube. The agreement calls for paying copyright royalties, when YouTube places authorial products. As a result, Georgian authors will receive financial benefits.

This fact stimulates Georgian authors to expand their intellectual job results onto YouTube.

“Agreement signature is the most important breakthrough in copyrights development for upgrading public perception in Georgia and improving Georgia’s international ratings”, the association representatives noted.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

YouTube zacznie płacić gruzińskim autorom za prawa autorskie.

Gruzińskie Stowarzyszenie Copyright podpisało umowę licencyjną z YouTube. Umowa wymaga płatnych praw autorskich, gdy YouTube umieszcza autentyczne produkty.

W rezultacie tego porozumienia gruzińscy autorzy otrzymają korzyści finansowe. Fakt ten stymuluje gruzińskich autorów do poszerzenia ich intelektualnych wyników pracy na YouTube.

“Podpisanie umowy jest najważniejszym przełomem w rozwoju praw autorskich dla wzrostu wagi postrzegania opinii publicznej w Gruzji i poprawy międzynarodowych ratingów Gruzji”, stwierdzili przedstawiciele stowarzyszenia.

 

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

Related Posts

Leave a reply