39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Averaged Monthly Salaries in Georgia due to Sectors marked 989 GEL

According to Geostat, national statistics service of Georgia, in the first quarter of 2017, averaged monthly salary of an employee marked 989 GEL, up 8.4% year on year.

The highest salary was recorded in finance sector – 1908 GEL. Housing sector is second with 1598 GEL, transport and communications ranks third with 1332 GEL. The lowest salary was recorded in education sector – 564 GEL. Agriculture sector salaries totaled 658 GEL on average.

Averaged monthly salaries saw a major rise in real estate operations with a 18.6% upturn, while salaries declined in state governance sector by 2.1%.

Chart – averaged monthly salary in the first quarter of 2017 (in GEL)

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Gruzji w sektorach wyniosło 989 GEL

Według Geostat, narodowej gruzińskiej służby statystycznej, w pierwszym kwartale 2017 roku, średnie miesięczne wynagrodzenie pracownicze wyniosło 989 GEL, wzrosło o 8.4% rok do roku.

Najwyższy poziom wynagrodzenia został odnotowany w sektorze finansowym – 1908 GEL. W sektorze budownictwa mieszkaniowego był drugi w wysokości 1598 GEL, transport i łączność na trzecim miejscu w wysokości 1332 GEL. Najniższe wynagrodzenie zostało odnotowane w sektorze edukacji i wyniosło – 564 GEL. W rolnictwie średnie wynagrodzenie wyniosło 658 GEL.

Średnie miesięczne wynagrodzenie odnotowało wyraźny wzrost na rynku nieruchomości , gdzie wzrost wyniósł 18.6%, podczas gdy spadek wynagrodzeń nastąpił w sektorze państwowym o 2.1%.

Wykres – średnie miesięczne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 roku (w GEL).

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply