39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian Stock Exchange will Sell Shares of Kartli Wind Power Station

Georgian Stock Exchange will sell shares of wind power stations. Any citizen and investor will be able to participate in public offers and buy shares of Kartli wind power station, said Georgian Prime Minister Giorgi Kvirikashvili.

“We have decided to make a public offer on Georgian Stock Exchange (GSE) and we have offered, for the first time, to buy a stake in this project. This is a form of privatization. I believe this decision will incentivize the stock exchange and our citizens will acquire the feeling of involvement in ongoing projects. Moreover, domestic investors will be also able to buy the project shares.

The project will be prepared for public offer on the domestic stock exchange and this is a very good precedent.

We have taken many serious steps in this direction. Green Energy should become one of the important priorities. We should develop hydro power potential. Wine and solar energy becomes cheaper and I believe we should make accent on these directions”, said the Prime Minister.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Gruzińska Giełda Papierów Wartościowych sprzeda udziały w elektrowni wiatrowej Kartli 

Gruzińska Giełda Papierów Wartościowych sprzeda akcje elektrowni wiatrowej. Każdy obywatel i inwestor będzie mógł uczestniczyć w ofertach publicznych i kupować akcje elektrowni wiatrowej Kartli, powiedział gruziński premier Giorgi Kvirikashvili.

“Zdecydowaliśmy się złożyć publiczną ofertę na gruzińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GSE) i zaoferowaliśmy po raz pierwszy możliwość zakupu udziałów w tym projekcie. Jest to prywatyzacja. Uważam, że ta decyzja będzie zachęcała do giełdy, a nasi obywatele nabędą poczucie zaangażowania w bieżące projekty. Ponadto inwestorzy krajowi będą mogli kupić akcje projektu.

Projekt będzie przygotowany jako ofertę publiczna na krajową giełdę papierów wartościowych i jest to bardzo dobry precedens.

W tym kierunku podjęliśmy wiele poważnych kroków. Zielona Energia powinna stać się jednym z ważnych priorytetów. Powinniśmy rozwijać potencjał energii wodnej. Wino i energia słoneczna stają się tańsze i wierzę, że powinniśmy podkreślić te kierunki “- powiedział premier.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply