39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

200,000 Tons of Cargo to Go via Georgia

Participants of the South-West corridor are planning to transport up to 200,000 tons of cargo via the corridor until late 2017, Javid Gurbanov, head of Azerbaijan Railways CJSC, told Trend.

The South-West corridor is meant to run from India to Europe through Persian Gulf, Iran, Azerbaijan, Georgia, and Black Sea. At an initial stage, it is planned to transport 10 million tons of cargo via this route with the possibility of increasing the transportation volume by several times in the future.

An agreement on the South-West corridor was signed in 2016 by Azerbaijan, Georgia, Iran, and Ukraine in Baku. The corridor will make it possible to slash the time of cargo transportation from India to Europe by two or three times.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

200 000 ton towarów przewieziono przez Gruzję

Uczestnicy korytarza południowo-zachodniego planują transport do 200 000 ton ładunków przez korytarz do końca 2017 roku, powiedział Javid Gurbanov, szef  Kolei  Azerbejdżanu.

Południowo-zachodni korytarz ma przebiegać z Indii do Europy przez Zatokę Perską, Iran, Azerbejdżan, Gruzję i Morze Czarne. Na początkowym etapie planowane jest transportowanie 10 milionów ton ładunków za pośrednictwem tej trasy z możliwością kilkukrotnego zwiększania wielkości transportu.

Porozumienie w sprawie południowo-zachodniego korytarza zostało podpisane w 2016 roku przez Azerbejdżan, Gruzję, Iran i Ukrainę w Baku. Korytarz pozwoli skrócić czas transportu ładunków z Indii do Europy dwu lub trzykrotnie.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply