39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Cars cost of more than 67.7 million USD have been sold from Georgia

The revival is noted on the automobile market. Growth is fixed in the automobile exports for the first time in the last few years.

Cars cost of more than 67.7 million USD have been sold from Georgia in the 5 months and it is ranked in the top three of the export basket by 6.8%.

It is noteworthy that revenues from exports are increased by 4.7 million compared to last year. Moreover, cars of 20.2 million USD were exported in May.

Azerbaijan market has made a significant contribution in the growth, where the 5-month data is doubled y-o-y. This market has a total of 556 units of cars, which cost exceeds over 14,406 million.

It should be noted, that only 15% of the cars imported to Georgia have been exported in 2016. According to Sakstat, the country has received a total of 13 mln USD in earnings – total revenue of 166.6 mln USD.

The difficult situation began on the market from spring of 2014, after Azerbaijan demanded the cars to meet the Euro-4 standard. However, it has been added by a difficult economic situation in Azerbaijan. Cars have risen in price in Georgia too, which has been conditioned due to excise increases.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Samochody o wartości ponad 67,7 miliona USD zostały sprzedane z Gruzji

Odrodzenie odnotowano na rynku motoryzacyjnym. Po raz pierwszy od kilku lat wzrost ten jest wynikiem eksportu samochodów. Samochody o wartości ponad 67,7 miliona USD zostały sprzedane z Gruzji w ciągu 5 miesięcy i jest to pozycja klasyfikowana na trzecim miejscu koszyka eksportowego stanowiąca 6,8% całego eksportu.

Warto zauważyć, że przychody z eksportu wzrosły o 4,7 mln w porównaniu do ubiegłego roku. Ponadto w maju wyeksportowano samochody o wartości 20,2 mln USD. Do tego wzrostu znacząco przyczynił się rynek w Azerbejdżanie, w którym według danych z ostatnich pięciu miesięcy nastąpiło podwojenie sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego.

Na tym rynku sprzedano w sumie 556 sztuk samochodów, których wartość przekraczyła 14 406 milionów. Należy zauważyć, że tylko 15% samochodów importowanych do Gruzji zostało wywiezionych w 2016 r. Według Sakstatu, kraj uzyskał 13 mln USD zysku – natomiast łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 166,6 mln USD.

Trudna sytuacja na rynku powstała wiosną 2014 roku, po tym jak Azerbejdżan zażądał samochodów spełniających normę Euro-4. Ta decyzja został spowodowana przez trudną sytuację gospodarczą w Azerbejdżanie. Także w Gruzji wzrosły ceny samochodów, zostało to uwarunkowane wzrostem akcyzy.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Related Posts

Leave a reply