39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian Anchovy will enter the EU market

Anchovy caught in Georgian Waters of the Black Sea basin will be the third products of animal origin admitted to the EU market. The EU human health and right protection directorate will officially publish the decision on June 20.

Georgian companies have been getting ready for this decision for two years. In this period the fishing companies have completed re-equipment process and introduced HACCP standards. DG SANCO – (Directorate General Health and Consumers Affairs has supervised the sector development in Georgia. After two visitors and transient conclusions, Georgian anchovy was approved for exports to EU market.

At the presentation of information website about DCFTA, Minister of Economy and Sustainable Development commented on the EU decision regarding anchovy: “Tomorrow EU will make a statement about admitting Black Sea fish to European market and fish will be the second product of animal origin, after honey, that will have access to EU market”, Giorgi Gakharia noted.

National Food Agency Tbilisi management head Kakha Sokhadze, who confirmed that anchovy is the third product of animal origin, not the 2nd one, that will enter the EU market: “Anchovy is the third product of animal origin, after wool and honey, that will enter EU market. National Food Agency has performed huge job to attain this goal”, Kakha Sokhadze said.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Gruzińska Sardynka wejdzie na rynek UE

Sardynka złowiona w gruzińskich wodach basenu Morza Czarnego będzie trzecim produktem pochodzenia zwierzęcego dopuszczonym na rynek UE. Dyrekcja ds. Zdrowia i Ochrony Praw Człowieka w UE oficjalnie opublikuje decyzję w dniu 20 czerwca.

Gruzińskie firmy przygotowują się na tę decyzję od dwóch lat. W tym okresie przedsiębiorstwa rybackie zakończyły proces wymiany sprzętu i wprowadziły standardy HACCP. DG SANCO – Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów nadzorowała rozwój sektora w Gruzji. ​​Po dwóch wizytach i przejściowych konkluzjach sardynka gruzińska otrzymała zezwolenie dopuszczające wwóz na teren UE.

Na konferencji informacyjnej poświęconej DCFTA Minister Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju skomentował decyzję UE w sprawie sardynki: “Jutro UE złoży oświadczenie o dopuszczeniu ryb z Morza Czarnego do rynku europejskiego, a ryba będzie drugim produktem pochodzenia zwierzęcego, po miodzie, który będzie miał dostęp do rynku UE “, zauważa Giorgi Gakharia.

Kakha Sokhadze zarządzająca Krajową Agencją ds. Żywności w Tbilisi potwierdziła, że ​​sardynka jest trzecim produktem pochodzenia zwierzęcego, a nie drugim, który wejdzie na rynek UE: “Sardela jest trzecim produktem pochodzenia zwierzęcego, po wełnie i miodzie, który wchodzi na rynek UE. Narodowa Agencja ds. Żywności wykonała olbrzymią pracę, aby osiągnąć ten cel “- powiedział Kakha Sokhadze.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply