39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia’s total trade turnover with EU countries constituted 1.090 billion USD

Demand for Georgian products grows on EU market. According to Geostat, national statistics service of Georgia, in January-May 2017 the country exported 260 million USD products to EU market, up 40.7% year on year.
In the reporting period, imports totaled 830.4 million USD, up 9.1% year on year.

Georgia’s total trade turnover with EU countries constituted 1.090 billion USD, up 15.3% year on year. Ratio of EU countries in Georgia’s total foreign turnover marked 27.6%, including 25.9% in exports and 28.2% in imports. Trade deficit constituted 29.4%.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Całkowity obrót handlowy Gruzji z krajami UE wyniósł 1,090 mld USD

Popyt na produkty gruzińskie wzrasta na rynku UE. Według Geostat, krajowego serwisu statystycznego Gruzji, w okresie styczeń-maj 2017 roku kraj wyeksportował do UE towary o wartości 260 mln USD, co oznacza wzrost o 40,7% w stosunku do roku ubiegłego.W okresie sprawozdawczym przywóz wyniósł 830,4 mln USD, co oznacza wzrost o 9,1% rok do roku.

Całkowity obrót handlowy Gruzji z krajami UE wyniósł 1,090 mld USD, co oznacza wzrost o 15,3% w stosunku do roku ubiegłego. Stosunek obrotów handlowych krajów UE do całkowitego obrotu zagranicznego w Gruzji wynosił 27,6%, w tym 25,9% w eksporcie i 28,2% w imporcie. Deficyt handlowy wyniósł 29,4%.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Related Posts

Leave a reply