39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

Export from Georgia increased by 1.003 billion USD

Exports markets have recorded a growing demand for Georgian products.

According to Geostat, national statistics service of Georgia, in January-May 2017 exports rose by 28.7% and totaled 1.003 billion USD.

Copper ores and concentrates lead in Georgia’s top ten exports items with 170.1 million USD exports (17% in Georgia’s total exports). Ferroalloys rank second with 123.6 million USD and 12.3% market ratio. Vehicles rank third with 67.67 million USD and 6.8% ratio.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Eksport z Gruzji wzrósł do 1.003 mld USD

Rynki eksportowe odnotowały rosnący popyt na produkty gruzińskie. Według Geostat, krajowego serwisu statystycznego Gruzji, w okresie styczeń-maj 2017 roku wartość eksportu wzrosła o 28,7% i wyniosła 1,003 mld USD. Rudy miedzi i koncentraty stanowią jeden z dziesięciu największych produktów eksportowych Gruzji z eksportem o wartości 170,1 mln USD (17% w całego eksportu Gruzji). Na drugim miejscu uplasowały się żelazostopy ich wartość w eksporcie wyniosła 123,6 mln USD, co stanowi 12,3% całego eksportu. Pojazdy zajmowały trzecie miejsce z wartością 67,67 mln USD tj. 6,8% całego eksportu Gruzji .

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply