39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

The Volume of Container Shipments is Increased to Georgian Ports

The cargo volume is sustained on the previous year’ rate in the Georgian corridor. Transport means has transferred cargo of 11.9 million t through the first 4 months of the year.

Cargo turnover of Sea Ports and Terminals is kept at 5. 7 million tone (on the index fixed last year). However, growth is noted in container procession. 114 981 TEU container is processed in 4 months, the figure exceeds by 17 000 comparing to the previous year.

Cargo turnover by road transport has made up 8.2 million t (+0.0 million), railway – 3.6 million (-0.2 million), air route – 12.2 thousand (+5.1 thousand).

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Wzrasta ilość przesyłek kontenerowych w portach gruzińskich

Wielkość ładunku w korytarzu gruzińskim utrzymuje się w stosunku do poprzedniego roku na podobnym poziomie. Firmy transportowe przekazały ładunek w ilości 11,9 mln ton przez pierwsze 4 miesiące tego roku.Obroty towarowe portów morskich i terminali utrzymują się na poziomie 5,7 mln ton (na poziomie ustalonym w ubiegłym roku). Wzrost odnotowano w przeładunku kontenerów.  Ilość 114 981 TEU została przeładowana w ciągu 4 miesięcy, liczba ta przekracza 17 000 w porównaniu z rokiem poprzednim.Obroty ładunkowe w transporcie drogowym wyniosły – 8,2 mln t (+0,0 mln), koleją – 3,6 mln (-0,2 mln), drogą powietrzną – 12,2 tys. (+5,1 tys.).

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply