39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

“Export from Georgia increased by $ 215.2 mln”

Export from Georgia rose 25 percent from a year earlier to USD 215.2 million in May of 2017. Considering January to May exports rose by 28.7 percent to USD 1,003.4 million. Exports in Georgia averaged 94.77 USD Million from 1995 until 2016, reaching an all time high of 311.74 USD Million in November of 2013 and a record low of 7.09 USD Million in March of 1995.

Georgia’s exports rely on low value added agriculture and mineral products (worth around 72 percent of Georgia’s exports to the European Union in 2010). Georgia’s main exports are metals, motor cars, nuts, fertilizers, wine and mineral water.Georgia’s main export partners are Turkey, Azerbaijan, Canada, Armenia, Ukraine, Bulgaria and the United States.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Eksport z Gruzji wzrósł do 215,2 mln USD

Eksport z Gruzji wzrósł o 25 procent w stosunku do roku ubiegłego do wysokości 215,2 mln USD w maju 2017 r. Biorąc pod uwagę okres od stycznia  do maja, eksport wzrósł o 28,7 procent do poziomu 1 003,4 mln USD. Eksport w Gruzji wynosił średnio 94,77 USD mln w okresie od 1995 roku  do 2016 roku, osiągając najwyższy poziom w wysokości 311,74 mln USD w listopadzie 2013 roku i rekordowo niską wartość 7,09 mln USD w marcu 1995 r.

Eksport z Gruzji opiera się na produktach rolnych i produktach mineralnych o niskiej wartości dodanej
(około 72 procent eksportu Gruzji do Unii Europejskiej w 2010 r.). Głównymi towarami eksportowymi z Gruzji są:
metale, samochody osobowe, orzechy, nawozy, wino i woda mineralna. Głównymi partnerami eksportowymi Gruzji są;
Turcja, Azerbejdżan, Kanada, Armenia, Ukraina, Bułgaria i Stany Zjednoczone.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply