39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Chinese E-Commerce Company Jumor plans to Enter Georgian market

Chinese corporation Jumor plans to enter Georgian market. Jumor is the world’s   number one international e-commerce platform E4B (ecosystem for business) that unites e-commerce and business offer for business.

At the meeting with Georgian Finance Minister Dimitri Kumsishvili, Lu Honshan, the corporation chairman and president, expressed readiness to launch business activities in Georgia.

Georgia-China trade-commercial ties are being developed in intense regime and this factor creates favorable conditions for our business relations, Honshan noted.

Jumor will drive not only Georgia-China relations, but enable Georgian entrepreneurs to have joint platform for establishing relations with international business and develop business relations, including with business circles of One Belt- One Road countries.

Kumsishvili noted that this deal will be very important for domestic private sector to export products and services to international markets, to find business partners. In this way the whole world will see what we have and what products we can sell from Georgia.

Chinese Corporation cooperates with 126 countries worldwide, including with G20 countries and One Belt – One Road countries. The platform’s annual turnover will exceed 800 billion USD in 2017.

Dimitri Kumsishvili and Lu Honshan met  at an international forum One Belt – One Road in Beijing.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Chiński firma E-commerce Jumor planuje wejść na rynek gruziński

Chiński koncern Jumor zamierzają wejść na rynek gruziński. Jumor jest światową platformą e-commerce E4B (ekosystem dla biznesu), która łączy w sobie e-handel i ma też ofertę dla biznesu.

Na spotkaniu z gruzińskim ministrem finansów Dimitri Kumsishvili, prezes korporacji Lu Honshan wyraził gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Gruzji.

Związki handlowe między Gruzją a Chinami rozwijają się w intensywnym tempie, co stwarza sprzyjające warunki do intensyfikacji naszych stosunków biznesowych – zauważył Honshan.

Jumor będzie rozwijał nie tylko stosunki gospodarcze między Gruzją a Chinami, ale stworzy gruzińskim przedsiębiorcom wspólną platformę do nawiązywania kontaktów z międzynarodowym biznesem i rozwijania stosunków handlowych, w tym z kręgami biznesowymi krajów One Belt-One Road.

Kumsishvili zauważył, że transakcja ta będzie bardzo ważna dla krajowego sektora prywatnego, a zwłaszcza dla eksportu produktów i usług na rynki międzynarodowe, w celu znalezienia partnerów biznesowych. W ten sposób cały świat zobaczy, co tutaj mamy i jakie produkty z Gruzji możemy sprzedawać.

Chińska korporacja współpracuje z 126 państwami na całym świecie, w tym z krajami grupy G20 i krajami One Belt – One Road. Roczne obroty firmy przekroczyły w 2017 roku 800 mld USD.

Dimitri Kumsishvili i Lu Honshan spotkali się na międzynarodowym forum One Belt – One Road w Pekinie.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply