39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian airports performed 53 567 flights in 2017

In January to May period Georgian airports performed 6 739 passenger and 5 380 cargo flights, including 5 380 regular and 1 359 charter flights, up 39.12% as compared to the same period of 2016 (4 844 flights).

According to Civil Aviation Agency, quantity of flights via Georgia’s air space rose by 13.64% (47 136 flights in 2016 and 53 567 flights in 2017).

According to January-May indicators, cargo transportation rose to 14 398.043 tons, up 4 700.32 tons (+48.47%) as compared to the same period of 2016.

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Na Gruzińskich lotniskach w 2017 roku odbyło się 53 567 lotów

W okresie styczeń-maj samoloty gruzińskie wykonały 6 739 lotów pasażerskich i 5 380 lotów cargo, w tym 5 380 lotów rejsowych i 1 359 lotów czarterowych, to jest o 39,12% więcej w porównaniu do tego samego okresu 2016 roku ( wykonano wówczas 4 844 lotów).

Według Agencji Lotnictwa Cywilnego ilość lotów w przestrzeni powietrznej Gruzji wzrosła o 13,64% (z 47 136 lotów w tym samym okresie 2016 roku do 53 567 lotów w 2017 roku).

Według wskaźników za okres styczeń – maj br, transport towarów wzrósł do 14 398,043 tony, z 4 700.32 tony (+ 48,47%) w porównaniu do tego samego okresu 2016 roku.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply