39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Prohibition of Land Alienation to the Foreigners will be Based on Constitution

“We have made a decision to apply to the Constitutional Commission in order to make a note in the Constitution. According to it, alienation of agricultural land will not be achievable for citizens, who do not have Georgian citizenship,” the PM said at a government meeting on Thursday.

According to him, a citizen of Georgia, unity of Georgia citizens, the state and self-governing units will have the right to own agricultural land as a special resource.

“I think this admission directly echoes the requirement of our citizens’ largest majority and we think that it will be a decision which the governing team must take”, Kvirikashvili said. The Prime Minister says that the consultations on the issue have been already held with the ruling team.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Zakaz przywłaszczenia ziemi przez cudzoziemców będzie oparty na konstytucji

“Podjęliśmy decyzję o złożeniu wniosku do Komisji Konstytucyjnej w celu dokonania wpisania do Konstytucji. Zgodnie z tym, posiadanie gruntów rolnych nie będzie możliwe dla osób, które nie mają obywatelstwa gruzińskiego “, powiedział premier rządu w czwartek.

Według niego, obywatele Gruzji, stowarzyszenie obywateli Gruzji, państwo i jednostki samorządowe będą miały prawo do posiadania gruntów rolnych jako specjalnego zasobu.

“Myślę, że przyjęcie tej decyzji bezpośrednio odzwierciedla oczekiwania większości naszych obywateli i uważam, że jest to decyzja, którą musi kierować się rząd”, powiedział Kvirikashvili. Premier stwierdził, że ​​konsultacje w tej sprawie zostały już przeprowadzone przez zespół orzekający.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply