39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

RRTrade has more than 5,000 offers

RRTrade is a platform for  global trade. Our mission is to help people to expand their businesses and let them make it as easy as possible, anywhere in the world.                                                                                  .

Through our platform you can find products, suppliers and buyers quickly and efficiently. By giving to our users necessary tools to make their investments as much secure as possible, we give the comfort. and trust. Just join our international trade community.

What are the benefits of being on rrtrade platform

 • Increase the sales potential of your company
 • Acquire new customers and verify them with us
 • Present your products a large group of customers
 • Save on the costs of marketing and advertising
 • Increase the scale of business through expansion into new markets – quickly and cheaply
 • Reduce the chain of intermediaries and generate higher margins on sales
 • Take a benefit from our support team of professionals ready to help you 24/7

RRTrade is growing day by day, We have more than 5,000 offers.

Enter our web-page >>WWW.RRTRADE.EU<< Find new Partners and Expand your Business.
More companies and more opportunities – Every Day.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

RRTrade oferuje ponad 5000 ofert

RRTrade jest platformą dla handlu światowego. Naszym zadaniem jest pomaganie ludziom rozwijać swoje przedsiębiorstwa i chcemy pozwolić, aby ten rozwój był jak najłatwiejszy, gdziekolwiek na świecie.

Dzięki naszej platformie można szybko i skutecznie znaleźć produkty, dostawców i odbiorców. Dając naszym użytkownikom niezbędne narzędzia, aby ich inwestycje były jak najbardziej bezpieczne, dajemy komfort i zaufanie.

Dołącz do naszej międzynarodowej społeczności handlowej.

Jakie są zalety korzystania z platformy rrtrade:

 •   Zwiększasz potencjał sprzedaży Twojej firmy
 • Zdobywasz nowych klientów i zweryfikujesz ich u nas
 • Przedstawiasz swoje produkty dużej grupie klientów
 • Oszczędzasz na kosztach marketingu i reklamy
 • Zwiększasz skalę działalności poprzez ekspansję na nowe rynki – szybko i tanio
 • Zmniejszasz łańcuch pośredników i możesz generować wyższe marże sprzedaży
 •  Skorzystaj z pomocy naszego zespołu specjalistów, którzy są gotowi pomóc 24/7

RRTrade rośnie z każdym dniem, mamy ponad 5000 ofert.

Wejdź na stronę >> WWW.RRTRADE.EU << Znajdź nowych partnerów i rozwiń firmę.

Więcej firm i więcej możliwości – każdego dnia.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi

 

 

Related Posts

Leave a reply