39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Polish President Andrzej Duda visited Georgia

Polish President Andrzej Duda and his wife arrived in Tbilisi Tuesday on a three-day visit on May 29th. An official ceremony was held at the Presidential Palace in Tbilisi today.

“President Duda’s visit, coming just days after the NATO Parliamentary Assembly Spring Session in Tbilisi, sends a strong political message  and  will give a new impulse to deepening these bilateral relations,”  said President of Georgia Giorgi Margvelashvili.

The Polish president expressed support for Georgia’s Euro-Atlantic aspirations: “Both NATO and the EU should be ready to accept new nations who are strongly willing to be part of this community. I believe Georgia is such a country,. “Georgia has demonstrated the firm decision for many times. I personally greatly appreciate this. My support will be constant towards Georgia, concerning NATO and EU integration,” said President Duda  at a joint press conference with President Margvelashvili.

Georgian President Giorgi Margvelashvili thanked his counterpart for his unconditional support for Georgia’s sovereignty and territorial integrity and vowed to increase cooperation with Poland in all fields in the future.

The two presidents signed a declaration on Georgian-Polish cooperation, which states that there is a necessity for an individualized approach for Georgia’s EU integration.

President Duda also met with Georgian Prime Minister Giorgi Kvirikashvili. They discussed investment potential in the two countries and underlined the importance of organizing a joint business forum.

President Duda, together with the state delegation of Poland, visited Batumi, where the visitors have been hosted by the President of Georgia,  Giorgi Margvelashvili, the First Lady of Georgia, Ms. Maka Chichua, the Chairman of the Autonomous Republic of Adjara, Mr. Zurab Pataradze and his wife.
After exploring sites in Batumi, President Margvelashvili and Mr. Pataradze held the official reception.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Prezydent Polski Andrzej Duda odbył wizytę w Gruzji

29 maja 2017r. Prezydent Polski Andrzej Duda i jego żona przybyli na trzydniową wizytę w Tbilisi. Oficjalna ceremonia powitania odbyła się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim w Tbilisi.

“Wizyta prezydenta Dudy, nadchodząca kilka dni po wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Tbilisi, wysyła silne przesłanie polityczne i daje nowy impuls pogłębiania współpracy” – powiedział przewodniczący Gruzji Giorgi Margvelasvili.

Prezydent RP wyraził poparcie dla aspiracji euroatlantyckich Gruzji: „Zarówno NATO, jak i UE powinny być gotowe do przyjęcia nowych narodów, chętnych do dołączenia do społeczności europejskiej. Wierzę, że Gruzja jest takim krajem. Wielokrotnie oraz jednoznacznie podkreślając swoje zainteresowanie. Bardzo to doceniam. Moje poparcie dotyczące integracji z NATO i UE będzie niezmienne wobec Gruzji” – powiedział prezydent Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Margellasvilim.

Prezydent Gruzji Giorgi Margvelashvili podziękował Prezydentowi RP za bezwarunkowe poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji i zapowiedział zwiększenie współpracy z Polską na wszystkich obszarach w przyszłości.

Dwaj prezydenci podpisali deklarację o współpracy gruzińsko-polskiej, która stwierdza, że istnieje konieczność zindywidualizowanego podejścia do integracji Gruzji z UE.

Prezydent Duda spotkał się również z gruzińskim premierem Giorgi Kvirikashvili. Rozmawiali o potencjale inwestycyjnym obu krajów i podkreślili znaczenie zorganizowania wspólnego forum biznesowego.

Prezydent Duda wraz z delegacją Polski odwiedził Batumi, gdzie goście zostali przyjęci i ugoszczeni przez Prezydenta Gruzji – Giorgiego Margvelasviliego, pierwszą damę Gruzji – Panią Makę Chichuę, Prezesa Autonomicznej Republiki Adjara – Pana Zuraba Pataradze`a i jego żonę.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply