39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

International Exhibition Caucasus Build was held in Tbilisi

Caucasus Build is one of the oldest and most successful exhibitions of Expo Georgia.  International exhibition for Building and Interiors was organized by Expo Georgia for the twenty second time in 2017. The event was held on May 16-19, 2017 at the eleventh pavilion of Expo Georgia fairground.

RRConsulting was also participating in Caucasus Build.

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Caucasus Build is one of the leading and most prestigious building events in Caucasian region. Featuring 150+ exhibitors and up to 4,000 attendees from the construction industry and local government, Caucasus Build is the ideal opportunity for your organization to get involved in Georgian and Caucasian booming construction industry; and to access major contractors, developers and suppliers from Georgia and across Caucasian region. Focusing on the preferences and needs of the local visitors, the event has become the biggest networking platform of the region for the pertaining industries.

Year after year attracting thousands of high quality trade visitors, corporate and private buyers, regional and international guests and official government support, Caucasus Build provides participants and visitors with the assurance that they will benefit from an experienced and professionally planned trade event.

The exhibition was supported by Georgian government, China 2nd top Exhibition Co.Ltd, German Economic Association, Pars Rastak Exhibition and Event Management Company, Polish Expo, Partner SP.20.0, Tuyap Fairs and Exhibitions Organization Inc.

Międzynarodowa Wystawa Caucasus Build odbyła się w Tbilisi

W dniach 16 – 19 maja, w jedenastym pawilonie targów Expo w Gruzji, odbyła się Międzynarodowa Wystawa „Caucasus Build” w Tbilisi

„Caucasus Build” jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych wystaw w Gruzji. W roku 2017 Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wnętrz została zorganizowana przez Expo Gruzja po raz dwudziesty siódmy. Podczas tegorocznych targów obecny był również RR CConsulting.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

„Caucasus Build” to jedno z przodujących i prestiżowych wydarzeń budownictwa w regionie kaukaskim.

Dzięki 150 wystawcom i 4 tys. uczestników z branży budowlanej i samorządu terytorialnego, „Caucasus Build” jest idealną okazją dla firmy, aby zaangażować się w kaukaski gigantyczny boom budowlany. Dzięki wystawie można uzyskać dostęp do głównych wykonawców, projektantów i dostawców z Gruzji i całego regionu Kaukazu. W tym regionie impreza stała się największym wydarzeniem, które skupia się na rozpoznaniu preferencji i potrzeb uczestników.

Rok po roku, przyciągając tysiące ważnych importerów, klientów korporacyjnych i prywatnych, gości regionalnych i międzynarodowych oraz ciesząc się oficjalnym wsparciem rządowym, „Causaus Build” zapewnia uczestnikom i turystom pewność, że będą korzystać z doświadczonych i profesjonalnie zaplanowanych imprez handlowych.

Wystawa była wspierana przez rząd gruziński, chiński rynek giełdowy, niemieckie towarzystwo ekonomiczne, firmę Pars Rastak oraz organizatora imprez firmowych, Polską firmę Expo Partner SP.20.0, Tuyam Targi i Organizacje Wystawowe.

Related Posts

Leave a reply