39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

“Imports to Georgia increased by $ 591.6  mln”

Imports to Georgia went up 6.3 percent from a year earlier to USD 591.6 million in April of 2017. Considering January to April 2017 imports increased by 12.7 percent to USD 2.3 billion. Imports in Georgia averaged 324.66 USD Million from 1995 until 2017, reaching an all time high of 1473.42 USD Million in September of 2016 and a record low of 14.82 USD Million in April of 1995.

Georgia’s main imports are oil, motor cars, pharmaceutical products, wheat and meslin, sugar and electrical equipment. Georgia’s main import partners are Turkey, Ukraine, Azerbaijan, Germany, Russia, the United States and China.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Import do Gruzji wzrósł do poziomu 591,6 mln USD

Import do Gruzji w kwietniu 2017 roku, wzrósł o 6,3 procent w stosunku do roku poprzedniego i osiągnął poziom 591,6 mln USD. W odniesieniu od stycznia do kwietnia 2017 roku import wzrósł o 12,7 procent to jest o 2,3 mld USD. Import do Gruzji wynosił średnio 324,66 USD mln w okresie od 1995 roku do 2017 roku, osiągając najwyższy rekordowy poziom w wysokości 1473,42 mln USD we wrześniu 2016 roku i najniższy poziom wynoszący 14,82 mln USD w kwietniu 1995 roku.

Głównymi towarami importowanym do Gruzji są: ropa naftowa, samochody, produkty farmaceutyczne, pszenica i pszenżyto, cukier i urządzenia elektryczne. Głównymi importerami do Gruzji są następujące kraje: Turcja, Ukraina, Azerbejdżan, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply