39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Exports in Poland increased by € 17798 MLN

Exports in Poland increased to 17798 EUR Million in March from 15193 EUR Million in February of 2017. Exports in Poland averaged 8727.25 EUR Million from 2000 until 2017, reaching an all time high of 17798 EUR Million in March of 2017 and a record low of 2499 EUR Million in January of 2000.

From the beginning of the past decade, Poland’s foreign trade turnover increased almost ten-fold. Poland is a net exporter of processed fruit and vegetables, meat, and dairy products. Poland is also an exporter of electromechanical products (42% of total export): vehicles, aircraft and vessels. Main export partners are Germany, Italy, France, UK and Czech Republic.

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Eksport w Polsce wzrósł do 17 798 MLN Euro

Eksport w Polsce w marcu 2017 r wzrósł do 17 798 mln EUR, z 15 193 mln EUR w lutym 2017 r. Eksport w Polsce wynosił średnio w okresie od 2000 r do 2017 r –  8 727,25 mln EUR , osiągając najwyższy poziom w wysokości 17 798 mln EUR w marcu 2017 r i najniższy poziom w historii 2 499 mln EUR w styczniu 2000 r.

Na początku minionego dziesięciolecia obrót handlowy Polski był niższy prawie dziesięciokrotnie. Polska jest eksporterem netto przetworzonych owoców, warzyw, mięsa i produktów mleczarskich. Polska jest także eksporterem wyrobów elektromechanicznych (42% całkowitego eksportu), w tym produktów takich jak: samochody, samoloty i statki. Głównymi partnerami eksportowymi są Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania i Czechy.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply