39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

The number of employed persons in Georgia increased 

The number of employed persons in Georgia increased to 606 Thousand in the third quarter of 2016 from 601 Thousand in the second quarter of 2016. Employed Persons in Georgia averaged 425.65 Thousand from 2006 until 2016, reaching an all time high of 606 Thousand in the third quarter of 2016 and a record low of 310.90 Thousand in the first quarter of 2009.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Wzrosła liczba zatrudnionych w Gruzji

Liczba zatrudnionych w Gruzji wzrosła do 606 tysięcy w trzecim kwartale 2016 r. z 601 tysiąca w drugim kwartale 2016 r. Zatrudnieni w Gruzji wyniosło średnio 425,65 tys. w okresie od 2006 r. do 2016 r., osiągając najwyższy poziom 606 tysięcy zatrudnionych w trzecim kwartale 2016 r. i rekordowo nisko 310.900 tysięcy zatrudnionych w pierwszym kwartale 2009 r.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply