39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian Producer Prices Increased by 9 %

Producer prices in Georgia rose by 9 percent year-on-year in April of 2017, after an upwardly 9.6 percent increase in the preceding month. It was the sixth straight month of rise, mainly boosted by an increase in prices of mining and quarrying (14.4 percent from 12.6 percent in March); electricity, gas and water (9.4 percent from 10.6 percent), and manufacturing (8.6 percent from 8.6 percent), namely basic metals and fabricated metal products (32.1 percent from 38.4 percent), food, beverages and tobacco products (8.3 percent from 7.8 percent), and rubber and plastic products (6.5 percent from 12.70 percent).

On a monthly basis, producer prices went down 1.3 percent, compared to an upwardly revised 1 percent rise in the prior month Producer Prices Change in Georgia averaged 5.63 percent from 2002 until 2017, reaching an all time high of 19 percent in October of 2007 and a record low of -9.76 percent in April of 2009.

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Gruzińskie ceny producentów wzrosły o 9%.

Ceny producentów w Gruzji wzrosły o 9 procent w ujęciu rocznym w kwietniu 2017 r., po wzroście o 9,6 procent w poprzednim miesiącu. Był to szósty miesiąc wzrostu, głównie ze względu na wzrost cen kopalin i surowców (14,4 procent z 12,6 procent w marcu); (8,6 procent z 8,6 proc.), a mianowicie metali podstawowych i wyrobów metalowych (32,1 proc. z 38,4 proc.), żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (8,3 proc. z 7,8 proc.), ), a także wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (6,5 procent z 12.70 procent).

W ujęciu miesięcznym ceny producenta spadły o 1,3 procent, w porównaniu do 1 procentowego wzrostu w poprzednim miesiącu. Zmiany cen producentów w Gruzji wyniosły średnio 5,63 procent w okresie od 2002 r. do 2017 r., osiągając najwyższy poziom wzrostu –  19 procent w październiku 2007 r. oraz rekordowo niski poziom – 9,76 procent w kwietniu 2009 roku.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply