39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian Leather will be exported to Hermes Factory

Raw Leather of cattle was exported to European Market in Greece. Suitable export certificate has been issued by the National Food Agency, concerning the leather export.

In order to implement further processing, raw leather import procedure in Greece has been completed today and 18000 kg raw leather was sent to Greece.

Greek and Georgian veterinary services were involved in the works, as well as Greece Chamber of Commerce.

“Until today, Georgian leather was exported to Turkey and it cost 0.15 euros less than EU countries’ standard price. Today, 2-year contract was signed to import 70000 kg leather each month. It will be processed in Greece first and exported to Hermes factory in Italy later.”

“In the future, our Greek partner is planning to move part of the production to Georgia and he is planning to arrive in Georgia in September, 2017 for that matter. There are also negotiations about exporting Georgian honey to the EU as well as transporting 15 0000 tons of wheat through Georgia to Africa. On the 10th of October, Georgian production exhibition will take place in Athens.

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Gruzińska Skóra będzie eksportowana do fabryki Hermes. 

Surowa skóra bydlęca została wyeksportowana na rynek europejski do Grecji. Odpowiednie świadectwo wywozowe, dotyczące wywozu skóry zostało wydane przez Narodową Agencję ds. Żywności.W celu wdrożenia dalszego przetwarzania, procedura przywozu surowej skóry do Grecji została zakończona. Do Grecji wysłano surową skórę o masie 18000 kg.Greckie i gruzińskie służby weterynaryjne uczestniczyły w pracach związanych z wywozem w Greckiej Izbie Handlowej.

“Do tej pory gruzińska skóra była wywożona do Turcji i kosztowała o 0,15 euro mniej niż w krajach UE. Dzisiaj, została podpisana 2-letnia umowa, w celu importu 70000 kg skóry każdego miesiąca. Ta skóra zostanie wstępnie przetworzona w Grecji i później wyeksportowana do fabryki Hermes we Włoszech”.

W przyszłości nasz grecki partner zamierza przenieść część produkcji do Gruzji i planuje początek działań w Gruzji we wrześniu 2017 r. Prowadzone są też negocjacje dotyczące eksportu gruzińskiego miodu do UE, a także transportu 15 0000 ton pszenicy poprzez Gruzję do Afryki. 10 października odbędzie się w Atenach wystawa gruzińskich produktów.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply