39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Indonesia Wants to Import Agricultural Products from Georgia

Fadli Zon, the Vice-Speaker of Parliament of Indonesia declared about the issue, who met the first deputy minister of agriculture Nodar Kereselidze. Nodar Kereselidze focused on the growth of Georgian agricultural products and its export potential.

Indonesia wants to carry out import of hazelnut and mackerel crops, mineral waters and non-alcoholic beverages, fruit and vegetable juices as well as mineral and organic fertilizers. The matter also concerned to the possibility of coffee and tropical fruit imports from Indonesia to Georgia.

It was noted at the meeting that there is a great potential of organic and bio-tea production in Georgia. Indonesia has a great experience of tea production. Consequently, cooperation will be effective for both sides in this direction.

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Indonezja chce importować produkty rolne z Gruzji.

Fondi Zon, wiceprzewodniczący parlamentu Indonezji, który wypowiedział się na ten temat,  spotkał się z pierwszym wiceministrem rolnictwa Nodarem Kereselidze,. Nodar Kereselidze skupił się na wzroście gruzińskiej produkcji rolnej  i jej potencjale eksportowym.

Indonezja chce importować  orzechy laskowe i makrele, wodę mineralną i napoje bezalkoholowych, soki z owoców i z warzyw oraz nawozy mineralne i organiczne. W rozmowie wspomniano również o możliwość sprzedaży kawy i owoców tropikalnych z Indonezji do Gruzji.

Na spotkaniu stwierdzono, że w Gruzji istnieje ogromny potencjał produkcji ekologicznej  herbaty. Indonezja ma duże doświadczenie w produkcji herbaty. W konsekwencji oceniono, że współpraca w tej dziedzinie będzie efektywna dla obu stron.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply